SSBs publikasjoner

Treff (9023)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Gassoverskudd førte til prisnedgang Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Minste antall straffedommer på 30 år Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Veksten i fastlandsøkonomien fortsatte Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Ny kostnadsindeks for lastebiltransport Artikler Transport og reiseliv
Flere har tilgang til rekreasjonsareal Artikler Natur og miljø
1 av 3 bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund er utlendinger Artikler Befolkning, Svalbard
Over 1 million mer for hytte i populære kystområder enn på fjellet Artikler Bygg, bolig og eiendom
Uendret omsetning i industrien Artikler Energi og industri
Produksjonsauke i industrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Mindre til materialgjennvinning Artikler Natur og miljø, Bygg, bolig og eiendom
Nedgang i kursvirksomheten Artikler Utdanning
Første nettoinnskudd i oljefondet siden 2015 Artikler Offentlig sektor
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Slik beregnes eiendomsskatt på bolig Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom