SSBs publikasjoner

Treff (9381)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Kortere liggetid i psykisk helsevern Artikler Helse
Eldrebølgen legger press på flere omsorgstjenester i kommunen Artikler Helse
Nesten ikke til å kjenne igjen Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Reviderte tidsserier i finansregnskapet Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
Olje og gass reduserte handelsoverskuddet Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i luftforurensning fra transport Artikler Natur og miljø
Hvordan klassifiseres en persons høyeste utdanningsnivå? Artikler Utdanning
Renta på nye lån øker Artikler Bank og finansmarked
Stadig fleire føretak nyttar sosiale medium Artikler Teknologi og innovasjon
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Norge blant landene med størst utgiftsvekst til universiteter og høgskoler Artikler Utdanning
Prisoppgang på naturgass Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Tilbudspriser ga nedgang i KPI Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Antall byggesøknader avtar - saksbehandlingstida øker Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor