SSBs publikasjoner

Treff (9175)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Mer areal godkjent for nydyrking Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Reviderte nøkkeltall for KOSTRA Artikler Offentlig sektor
Lavere gasseksport krymper handelsoverskuddet Artikler Utenriksøkonomi
Veksten i eiendomsskatten stopper opp Artikler Offentlig sektor
Færre ulver og flere bjørner skutt Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Færre medlemmer i Den norske kirke Artikler Kultur og fritid, Offentlig sektor
Trøndelag er femte største fylke i utlån til lønnstakere Artikler Bank og finansmarked
Flere eldre menn på kurs, seminarer og konferanser Artikler Utdanning
1 av 4 yrkesfagelever oppnår studiekompetanse Artikler Utdanning
Små endringer i bruk av fastlegene Artikler Helse
Laveste andel mottakere på 20 år Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Dobling av offentlig støtte til FoU og innovasjon på fem år Artikler Teknologi og innovasjon
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Fortsatt prisøkning for nye boliger Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Stabilt sykefravær Artikler Arbeid og lønn, Helse