SSBs publikasjoner

Treff (9922)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Rekordstore nettoinnløsninger i verdipapirfond Artikler Bank og finansmarked
Vesentleg auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Økte detaljhandelsinvesteringer fra et lavt nivå Artikler Varehandel og tjenesteyting
Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene Artikler Bank og finansmarked
Finn detaljerte tall om utvikling i næringer Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Halvparten av befolkningen dropper TV Artikler Kultur og fritid
Nedgang i skatteinnbetalingane Artikler Offentlig sektor
Stor nedgang i petroleumssal og utslepp Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Oppdrettslaks til heile verda Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri, Utenriksøkonomi
Lav eksport første uke i mai Artikler Utenriksøkonomi
Fortsatt svakt handelsoverskudd i april Artikler Utenriksøkonomi
Svakere resultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Markant fall i strømprisen Artikler Energi og industri, Priser og prisindekser
Å forstå statistikk i krisetider Artikler Befolkning
Stadig mer bruk av fjernvarme Artikler Energi og industri