SSBs publikasjoner

Treff (8893)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Arbeidsløysa på 3,7 prosent Artikler Arbeid og lønn
Hvordan går det med unge som faller utenfor? Artikler Arbeid og lønn
Varekonsum opp i januar Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Betydelig nedgang i våpeneksporten i 2018 Artikler Utenriksøkonomi
Flere menn i kvinnedominerte utdanningsprogram Artikler Utdanning, Offentlig sektor
Rekordhøy strømpris for husholdninger Artikler Energi og industri, Priser og prisindekser
Sysselsettingsvekst i alle fylker Artikler Arbeid og lønn, Svalbard
Solid vekst i næringslivets FoU-aktivitet Artikler Teknologi og innovasjon
Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid Artikler Arbeid og lønn
Børsuro påvirket andelskapitalen Artikler Bank og finansmarked
Rekordutbytte tross kraftig verdifall Artikler Bank og finansmarked
Færre inngåtte ekteskap Artikler Befolkning
Stadig mindre innvandring Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Vi nærmar oss 5,33 millionar Artikler Befolkning,
Kraftforsyning bidro til investeringsvekst i 2018 Artikler Energi og industri