SSBs publikasjoner

Treff (9686)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Svakere vekst i Fastlands-BNP mot slutten av 2019 Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rekordomsetning for industrien Artikler Energi og industri
Flat utvikling i industriproduksjonen held fram Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i bygge- og anleggsaktiviteten i 4. kvartal Artikler Bygg, bolig og eiendom
Si meg hva du heter, så skal jeg fortelle deg hvilket år du er født Artikler Befolkning
Behandling av NRK-lisensen i KPI Artikler Priser og prisindekser
Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Visualisering av overnattingar Artikler Transport og reiseliv
Høyeste lønnsvekst på flere år Artikler Arbeid og lønn
Uendra tal på konkursar i 2019 Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Bank og finansmarked
Fleire nordmenn enn utlendingar overnatta Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Flere skip i handelsflåten Artikler Transport og reiseliv
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Nok en rekord for vindkraften Artikler Energi og industri
Svakt varekonsum Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk