SSBs publikasjoner

Treff (9686)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Stabilisering i næringslivets FoU Artikler Teknologi og innovasjon
Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene Artikler Bank og finansmarked
Eksportnedgang i januar Artikler Utenriksøkonomi
Sterkest sysselsettingsvekst i Oslo Artikler Arbeid og lønn
Godt årsresultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Færre passasjerer på innenlandske flygninger i 2019 Artikler Transport og reiseliv
Nok et år med høye strømpriser for husholdninger Artikler Energi og industri, Priser og prisindekser
Fastrenta øker Artikler Bank og finansmarked
Ingen sentralisering av virksomheter siste tiår Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Jobbveksten flater ut Artikler
Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Prisoppgang på matvarer Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Strømprisene dro PPI ned Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer