SSBs publikasjoner

Treff (9023)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Trenden fortsetter: Færre leser aviser Artikler Kultur og fritid
Utbetaling av dagpenger redusert med 21 prosent Artikler
Ein nedgang i salet på 5 prosent i mars 2019 Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Flere utgitte boktitler, men færre solgte bøker Artikler Kultur og fritid
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Norge i europatoppen i bruk av offentlige nettjenester Artikler Teknologi og innovasjon
Vi går mindre på ski enn før Artikler Kultur og fritid
Vesentlig mer bruk av omsorgstjenester ved passerte 85 år Artikler Helse
Vekst i fastlandseksporten Artikler Utenriksøkonomi
Svak økning i boligprisene Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Nedgang i sal av bensin og diesel til bilar Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
211 egg hver i året Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
1 av 16 norske foretak outsourcet til utlandet Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Utenriksøkonomi
Barnefamilier med lav inntekt har flere levekårsutfordringer Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Inntekt og forbruk
KPI opp 2,9 prosent siste tolv måneder Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk