SSBs publikasjoner

Treff (8893)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
1 av 3 gårdbrukere uten jordbruksinntekt Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri, Inntekt og forbruk
Tenesteeksporten nær 60 milliardar Artikler Utenriksøkonomi
Primært menn i primærnæringane Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Større vekst i antall menn med helse- og sosialutdanning enn kvinner Artikler Arbeid og lønn
Økte investeringer i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting
Fleire overnattingar i januar Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Grasavlingane på Austlandet meir enn halvert i fjor Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Økt industriomsetning i 2018 Artikler Energi og industri
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Omstilling i verftsindustrien ga vind i seilene Artikler Energi og industri
Sterkere pengemengdevekst Artikler Bank og finansmarked
Par med barn får utbetalt mest i sosialhjelp Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Kraftigere inntektsvekst i det offentlige Artikler Offentlig sektor
Detaljhandelen opp i januar etter svake desembertall Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi