SSBs publikasjoner

Treff (9922)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Lite bruk av e-sigaretter i Norge Artikler Helse
Vekst i arbeidsgiveravgiften Artikler Arbeid og lønn
Sterk auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Oppgang i varekonsumet Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
USA investerer stort i Norge via andre land Artikler Utenriksøkonomi
Kraftig oppgang i detaljhandelen i april Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Nedgang i sysselsettingen Artikler Arbeid og lønn,
Reiseaktiviteten kraftig redusert etter koronautbruddet Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
Slik ser befolkningen i Norge ut Artikler Befolkning
Reiserestriksjoner slår kraftig ut på grensehandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting
Økning i bruttofrakter for utenriks sjøfart Artikler Transport og reiseliv
Kvar bit storlaksen best? Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Svært svak folkevekst Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Lav eksport siden påske Artikler Utenriksøkonomi
Kraftig nedgang i noterte aksjer Artikler Bank og finansmarked