SSBs publikasjoner

Treff (8969)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
1 av 3 bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund er utlendinger Artikler Befolkning, Svalbard
Over 1 million mer for hytte i populære kystområder enn på fjellet Artikler Bygg, bolig og eiendom
Uendret omsetning i industrien Artikler Energi og industri
Produksjonsauke i industrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Mindre til materialgjennvinning Artikler Natur og miljø, Bygg, bolig og eiendom
Nedgang i kursvirksomheten Artikler Utdanning
Første nettoinnskudd i oljefondet siden 2015 Artikler Offentlig sektor
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Slik beregnes eiendomsskatt på bolig Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Gjenvinningen går fortsatt nedover Artikler Natur og miljø
Slik beregnes formuesskatt og formuesverdi på bolig Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Island, Sveits og Norge på pristoppen Artikler Priser og prisindekser
Færre overnattingar i februar Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Datasentre – et område i vekst Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Teknologi og innovasjon
Stabilt varekonsum Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk