SSBs publikasjoner

Treff (9382)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Renta på nye lån øker Artikler Bank og finansmarked
Marginal produksjonsauke i industrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetningsvekst i industrien Artikler Energi og industri
En av fire leser bøker daglig Artikler Kultur og fritid
Fleire nordmenn sov på hotell i Oslo Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Vann- og grunnforurensning fra samferdsel Artikler Natur og miljø
60 millioner i valgkampbidrag Artikler Valg
Flyttestrøm til Svalbard Artikler Befolkning, Svalbard
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Uendret detaljhandel Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
11 billioner i offentlig nettoformue Artikler Offentlig sektor
Oppgang i varekonsumet Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
8,4 milliarder kroner i miljøstøtte i 2017 Artikler Natur og miljø
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked