SSBs publikasjoner

Treff (9177)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Utlån frå fag- og forskingsbiblioteka held seg stabilt Artikler Kultur og fritid
Nedgang i verdijustert resultat for pensjonskassene Artikler Bank og finansmarked
4 av 10 sjøhytter overtas av familie Artikler Bygg, bolig og eiendom
Økning i premieinntektene for livsforsikring Artikler Bank og finansmarked
Hver tredje eier av landbrukseiendom er 67 år eller eldre Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
8 800 hjortevilt drept i trafikken Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Økningen i utdelt utbytte fortsetter Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Halvparten av engelsklærerne har ikke nok kompetanse Artikler Utdanning
Byggevarer og dagligvarer bidro til nedgang i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Svak nedgang i varekonsumet Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Mest til idrettsbygg og -anlegg Artikler Kultur og fritid, Offentlig sektor
Høy inntektsvekst for eldre Artikler Inntekt og forbruk
Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Hånd i hånd med EU Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Energi og industri