SSBs publikasjoner

Treff (9437)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Nedgang i sal av bensin og diesel Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Stor auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Fra 1 milliard til 8 000 milliarder kroner på 100 år Artikler Utenriksøkonomi
Økte investeringer knyttet til miljøvern i industrien Artikler Natur og miljø
Det offentlige brukte 37 milliarder på miljøvern i fjor Artikler Natur og miljø
Strømprisen ned fra høyt nivå Artikler Energi og industri, Priser og prisindekser
Frivillige utførte 142 000 årsverk Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Kultur og fritid
Norges varehandel med utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Rekordhøy fiskeeksport i oktober Artikler Utenriksøkonomi
Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene Artikler Bank og finansmarked
Godt resultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn
Veitransporten øker i Europa Artikler Transport og reiseliv
Fastrentene på nye lån faller Artikler Bank og finansmarked