SSBs publikasjoner

Treff (9177)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Framleis nedgang i salet av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Fremdeles optimisme i industrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Stor oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Dobbelt så mange bobiler på ti år Artikler Transport og reiseliv
Fortsatt svak og stabil økning i boligprisene Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Svak eksport i juni Artikler Utenriksøkonomi
30 prosent av strandsonen tilgjengelig i Indre Oslofjord Artikler Natur og miljø
Auke i barnevernstiltak blant unge over 18 år Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Elektrisitetsprisene dempet KPI Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Prisnedgang på alle energivarer Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Mer turnusarbeid og lavere sykefravær blant unge i helse- og sosialtjenestene Artikler Arbeid og lønn, Helse
God vekst i fastlandsøkonomien Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kjønnsdelte yrker – har innvandrere et annet mønster? Artikler Arbeid og lønn, Befolkning, Innvandring og innvandrere
Bruker nesten 4 milliardar på tannhelse i fylka Artikler Helse, Offentlig sektor