SSBs publikasjoner

Treff (8830)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Grasavlingane på Austlandet meir enn halvert i fjor Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Økt industriomsetning i 2018 Artikler Energi og industri
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Omstilling i verftsindustrien ga vind i seilene Artikler Energi og industri
Sterkere pengemengdevekst Artikler Bank og finansmarked
Par med barn får utbetalt mest i sosialhjelp Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Kraftigere inntektsvekst i det offentlige Artikler Offentlig sektor
Detaljhandelen opp i januar etter svake desembertall Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Arbeidsløysa på 3,7 prosent Artikler Arbeid og lønn
Hvordan går det med unge som faller utenfor? Artikler Arbeid og lønn
Varekonsum opp i januar Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Betydelig nedgang i våpeneksporten i 2018 Artikler Utenriksøkonomi
Flere menn i kvinnedominerte utdanningsprogram Artikler Utdanning, Offentlig sektor
Rekordhøy strømpris for husholdninger Artikler Energi og industri, Priser og prisindekser