SSBs publikasjoner

Treff (9305)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Reviderte tidsserier i finansregnskapet Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
Olje og gass reduserte handelsoverskuddet Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i luftforurensning fra transport Artikler Natur og miljø
Hvordan klassifiseres en persons høyeste utdanningsnivå? Artikler Utdanning
Renta på nye lån øker Artikler Bank og finansmarked
Stadig fleire føretak nyttar sosiale medium Artikler Teknologi og innovasjon
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Norge blant landene med størst utgiftsvekst til universiteter og høgskoler Artikler Utdanning
Prisoppgang på naturgass Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Tilbudspriser ga nedgang i KPI Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Antall byggesøknader avtar - saksbehandlingstida øker Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Fortsatt god vekst i fastlandsøkonomien Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Flest menn med lav utdanning som ikke stemmer Artikler Valg, Innvandring og innvandrere
Omsetningen i industrien nesten uendret Artikler Energi og industri
Produksjonsauken i industrien held fram Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer