SSBs publikasjoner

Treff (9988)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Rekordstort handelsunderskudd Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
KPI opp 1,4 prosent siste tolv måneder Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Fortsatt nedgang i PPI Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Økning i boligprisene siste kvartal Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Svak oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Syv lokale folkeavstemninger i 2019 Artikler Valg
Antall foretak og virksomheter lite påvirket av koronakrisen Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Oppgang i BNP Fastlands-Norge i mai Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
70 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord utilgjengelig for allmennheten Artikler Natur og miljø
Omsetningen i industrien faller Artikler Energi og industri
Framleis markert nedgang i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Meir avfall frå hushalda Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Lav fastlandseksport gjennom juni Artikler Utenriksøkonomi