SSBs publikasjoner

Treff (8830)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Likestillingen i din kommune Artikler Befolkning
Uflaks med eksamenstrekningen i videregående skole fører til frafall Artikler Utdanning
Mindre alkohol omsatt i 4. kvartal 2018 Artikler Varehandel og tjenesteyting
Svak rente- og stønadsbalanse Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Vesentleg auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
På stedet hvil: Kvinner dominerer offentlig sektor, menn privat sektor Artikler Arbeid og lønn, Befolkning
Slik definerer SSB innvandrere Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Lavere vekst i antall innvandrere Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Fortsatt vekst i sysselsettingen blant innvandrere Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
1 av 3 gårdbrukere uten jordbruksinntekt Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri, Inntekt og forbruk
Tenesteeksporten nær 60 milliardar Artikler Utenriksøkonomi
Primært menn i primærnæringane Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Større vekst i antall menn med helse- og sosialutdanning enn kvinner Artikler Arbeid og lønn
Økte investeringer i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting
Fleire overnattingar i januar Artikler Transport og reiseliv, Svalbard