SSBs publikasjoner

Treff (9988)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Marginal auke i industriproduksjonen i juni Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Liten nedgang i talet på nye føretak trass korona-krise Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Norske overnattingar nær normalt nivå Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Nedgang i lastebiltransporten Artikler Transport og reiseliv
Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Færre patentsøknader også i 2019 Artikler Teknologi og innovasjon
Betydelig økt detaljhandel i juni Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Fortsatt høy arbeidsledighet Artikler Arbeid og lønn,
Økt tilbud av arbeidskraft på arbeidsmarkedet Artikler Arbeid og lønn
Nedturen fortsetter i industrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sterk nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Ny statistikk om levekår til personer med funksjonsnedsettelse Artikler Helse
4 av 10 brukere av NAVs hjelpemiddelsentraler er uføre Artikler Helse, Sosiale forhold og kriminalitet
Drivstoffsalet til vegtrafikken er tilbake til normalen Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting