SSBs publikasjoner

Treff (9751)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Varekonsumet falt i mars Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Oppgang i nettoinnvandringen Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Foreldrebetaling i barnehagar auka 3,0 prosent Artikler Utdanning
Stabil lønnsomhet i norske foretak Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Markant nedgang i tømmerprisene Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Foreløpige tall viser at BNP Fastlands-Norge falt 6,4 prosent i mars Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Svak gjeninnhenting i utenrikshandelen etter påske Artikler Utenriksøkonomi
Kvinner tar flere studiepoeng enn menn Artikler Utdanning
Industrien ser mørkt på utsiktene til 2. kvartal Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i sysselsatte i arbeid Artikler Arbeid og lønn,
Færre utførte ukeverk Artikler Arbeid og lønn
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Klar nedgang i sal av drivstoff til fly og bil Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Mer bekymring og mindre glede etter korona-tiltakene Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Kraftig økning i ledigheten blant dem med videregående utdanning Artikler Arbeid og lønn