SSBs publikasjoner

Treff (9444)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Bilkjøpene trakk ned varekonsumet Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Fortsatt nedgang i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Vi reiste mer utenlands Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
Grensehandelen øker fortsatt Artikler Varehandel og tjenesteyting
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Rekordstor vindkraftproduksjon Artikler Energi og industri
Arbeidsløysa på 3,9 prosent Artikler Arbeid og lønn
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Inntektsforskjellen mellom menn og kvinner noe redusert Artikler
Ulik prisutvikling for passasjertransport Artikler Transport og reiseliv
Økte investeringer i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting
Over 10 tonn uønska laks fiska Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Økt andelskapital til tross for nettoinnløsninger Artikler Bank og finansmarked
Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2020 Artikler Energi og industri
Investeringsveksten avtar i 2020 Artikler Energi og industri