SSBs publikasjoner

Treff (8830)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Auke i ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn
Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene Artikler Bank og finansmarked
Foreldrebetaling i barnehagar auka 1,5 prosent Artikler Utdanning
Elsykkel-importen økte med over 40 prosent Artikler Utenriksøkonomi
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Handelsoverskuddet steg i april Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i talet på sau frå 2018 til 2019 Artikler
Svakere vekst i antall personer med flyktningbakgrunn Artikler Innvandring og innvandrere
Nedgang i årsresultatet for de finansielle holdingselskapene Artikler Bank og finansmarked
Arbeidsinnvandringen øker igjen Artikler Innvandring og innvandrere
Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisoppgang på råolje Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Påsken satte sitt preg på KPI Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Slik måler SSB ulikhet Artikler Inntekt og forbruk
Liten nedgang i bygge- og anleggsaktiviteten Artikler Bygg, bolig og eiendom