SSBs publikasjoner

Treff (9457)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Mindre bruk av fyringsolje i veksthusene Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Norske kvinners helse har lite å si for fallet i fruktbarheten Artikler Befolkning, Helse
Nedgang i grensetransporten for norske lastebiler Artikler Transport og reiseliv
Barnehager og skattelettelser gir flere fødsler Artikler Befolkning
Utlendinger dominerer blant de som leier private hytter Artikler Transport og reiseliv
Utlendingene strømmet til Svalbard Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Nedgang i detaljhandelsinvesteringene Artikler Varehandel og tjenesteyting
Mindre bankoverføringer fra utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Sterk investeringsvekst i 2019 Artikler Energi og industri
Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2020 Artikler Energi og industri
Gode engavlingar i 2019 Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Rekordutbytte i 2019 Artikler Bank og finansmarked
Rekordstor andelskapital i fond Artikler Bank og finansmarked
Små endringar i talet på ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn
Rekordhøg omsetning for norske dotterselskap i utlandet Artikler Utenriksøkonomi