SSBs publikasjoner

Treff (8603)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
60 prosent av utgiftene til mat Artikler Inntekt og forbruk
Fløternes tøffe arbeidsforhold Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri, Arbeid og lønn
Da Høire tok makten i 1903 Artikler Valg
Befolkningen ved inngangen til århundret Artikler Befolkning
Samværsfedre med lav inntekt har minst kontakt med barna Artikler Befolkning
To rapporter om strømforbruk og -prissetting Artikler Energi og industri
Mindre jobbflytting Artikler Befolkning
Tre av fire gårdsbruk har lagt ned drifta siste 50 år Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Selvforsterkende mekanismer vil forsterke følgene av finanskrisen Artikler Bank og finansmarked
Kullet gull verdt for Svalbard Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Svalbard
Desemberhandel for 43,7 milliarder Artikler Varehandel og tjenesteyting
Fly bruker 4 ganger så mye energi som tog Artikler Energi og industri
Kun 2 prosent av oss mangler en nær venn Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Offentlige FoU-subsidier stimulerer eksport av høyteknologi Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Norsk sysselsetting i Europa-toppen Artikler Arbeid og lønn