SSBs publikasjoner

Treff (9242)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Færre byggesaker for både små og store kommuner Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Tre firedeler av parti-inntektene kom fra det offentlige Artikler Valg
Stabilt sykefravær Artikler Arbeid og lønn, Helse
Færre søknader om motorferdsel i utmark Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Flest fastleger per innbygger i små kommuner Artikler Helse
Stor oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Svakt driftsresultat Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Flere ryper felt Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Stabilt arbeidsmarked for funksjonshemmede Artikler Arbeid og lønn
Mer detaljerte tall for siktede med innvandrerbakgrunn Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Flest overnattingar nokon gong Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Stor variasjon i kjøretiden til nærmeste fødested Artikler Helse
Auke i tenestehandelen med utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Fleire ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn
925 millioner utbetalt til kvalifiseringsstønad Artikler Sosiale forhold og kriminalitet