SSBs publikasjoner

Treff (9751)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Stadig avtakende jobbvekst Artikler
Ingen registrert nedgang i antall foretak og virksomheter Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Ny månedlig statistikk om jobber Artikler Arbeid og lønn
Lav verdi på eksport av varer i uke 17 Artikler Utenriksøkonomi
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Økt omsetning av fritidsboliger Artikler Bygg, bolig og eiendom
Koronautbrotet råka overnattingsbransjen hardt Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Sterk pengemengdevekst Artikler Bank og finansmarked
Stor vekst for netthandelsnæringene i 2019 Artikler Varehandel og tjenesteyting
Kraftig nedgang i flypassasjerer i mars Artikler Transport og reiseliv
Noko auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Menn må oftere jobbe utover vanlig arbeidsmengde Artikler Arbeid og lønn
Én av fire hadde det trangt økonomisk allerede før koronakrisen Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Inntekt og forbruk
Koronapandemien gir store bransjeforskjeller i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk