SSBs publikasjoner

Treff (9444)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Økning i alkoholomsetningen for 3. kvartal 2019 Artikler Varehandel og tjenesteyting
Nesten uendret sykefravær Artikler Arbeid og lønn, Helse
Fedrekvoten forsetter å fenge Artikler Befolkning
Omklassifisering av NRK Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Revisjoner av utenriksregnskapet Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Revisjon av inntekts- og kapitalregnskapet Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Svakt driftsresultat Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Økt sparing i husholdningene Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Framleis stor auke i overnattingar på hotell i Oslo Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Framleis auke i tenestehandelen med utlandet Artikler Utenriksøkonomi
26 milliarder i driftsinntekter for private barnehager Artikler Utdanning
57 prosent fleire i trus- og livssynssamfunn utanfor Kyrkja på ti år Artikler Kultur og fritid
Elbiler reduserer utslipp per personkilometer Artikler Transport og reiseliv, Natur og miljø
Stadig færre får fradrag for bompenger Artikler