SSBs publikasjoner

Treff (517)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Lite innenlandsfrakt med utenlandske lastebiler Artikler Transport og reiseliv
Vekst i alle fylker i fjor – utenom Rogaland Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Uendret tolvmånedersvekst Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Fortsatt oppgang i PPI Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Veksten i fastlandsøkonomien fortsatte Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Moderat vekst i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Ytterligere økning i omsetningen i industrien Artikler Energi og industri
Fleire overnatta på hotell i august Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Gjelda til utlandet redusert med ein tiandepart Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Utenriksøkonomi
Økt bruk av advokater til foreldremekling Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Flere søker hjelp for å styrke parforholdet Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Fall vanligste arbeidsulykke i fjor Artikler Helse
Nettreklame meir populært blant norske føretak Artikler Teknologi og innovasjon