SSBs publikasjoner

Treff (8670)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Mer fritid og mindre husarbeid Artikler Kultur og fritid
Den første levekårsundersøkelsen Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Færre barn på midten av 1970-tallet Artikler Befolkning
Likestilling i startgropa Artikler Befolkning
1974 blei toppår for industrien Artikler Energi og industri
Norge et innvandringsland siden 1971 Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Nasjonalregnskapet - samfunnets bokholderi Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Gledesbarn eller babyboom? Artikler Befolkning
Flyttinger i Norge i 1951 Artikler Befolkning
Kraftig økning i narkoforbrytelser Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Bedre kilder for skattestatistikken Artikler Inntekt og forbruk
Store forskjeller i dødeligheten mellom yrker Artikler Helse, Arbeid og lønn
Arbeiderpartiet mistet makten Artikler Valg
Bilen ble allemannseie i 1960 Artikler Transport og reiseliv
Fjernsynet ble raskt allemannseie Artikler Kultur og fritid