SSBs publikasjoner

Treff (9224)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Norge blant landene med størst utgiftsvekst til universiteter og høgskoler Artikler Utdanning
Prisoppgang på naturgass Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Tilbudspriser ga nedgang i KPI Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Antall byggesøknader avtar - saksbehandlingstida øker Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Fortsatt god vekst i fastlandsøkonomien Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Flest menn med lav utdanning som ikke stemmer Artikler Valg, Innvandring og innvandrere
Omsetningen i industrien nesten uendret Artikler Energi og industri
Produksjonsauken i industrien held fram Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Svak vekst i alkoholsalget i første halvår 2019 Artikler Varehandel og tjenesteyting
Færre byggesaker for både små og store kommuner Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Tre firedeler av parti-inntektene kom fra det offentlige Artikler Valg
Stabilt sykefravær Artikler Arbeid og lønn, Helse
Færre søknader om motorferdsel i utmark Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Flest fastleger per innbygger i små kommuner Artikler Helse