SSBs publikasjoner

Treff (9988)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Dyrere flybilletter i 2. kvartal 2020 Artikler Priser og prisindekser, Virksomheter, foretak og regnskap
Rekordfå utenlandsreiser i 2. kvartal Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
Flere arbeidsledige i juli Artikler Arbeid og lønn,
Nesten ingen grensehandel i 2. kvartal Artikler Varehandel og tjenesteyting
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Nedgangen i norsk økonomi i 2. kvartal er den dypeste SSB har målt Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Bedre karakterer i grunnskolen Artikler Utdanning
Investeringene i detaljhandelen uendret Artikler Varehandel og tjenesteyting
Mindre bankoverføringer fra utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Eksporten fortsetter opp i august Artikler Utenriksøkonomi
Kraftig redusert utbytte i 1. halvår 2020 Artikler Bank og finansmarked
7 av 10 fullførte en grad i løpet av åtte år Artikler Utdanning
Marginal vekst i oljeinvesteringene for 2020 Artikler Energi og industri
Høye nettotegninger i verdipapirfond Artikler Bank og finansmarked
Kraftig investeringsfall i industrien i 2020 Artikler Energi og industri