SSBs publikasjoner

Treff (9667)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Økning i bruttofrakter for utenriks sjøfart Artikler Transport og reiseliv
Kvar bit storlaksen best? Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Svært svak folkevekst Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Lav eksport siden påske Artikler Utenriksøkonomi
Kraftig nedgang i noterte aksjer Artikler Bank og finansmarked
Rekordstore nettoinnløsninger i verdipapirfond Artikler Bank og finansmarked
Økte detaljhandelsinvesteringer fra et lavt nivå Artikler Varehandel og tjenesteyting
Vesentleg auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene Artikler Bank og finansmarked
Finn detaljerte tall om utvikling i næringer Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Halvparten av befolkningen dropper TV Artikler Kultur og fritid
Nedgang i skatteinnbetalingane Artikler Offentlig sektor
Norsk mediebarometer 2019 Statistiske analyser 164 Kultur og fritid
Stor nedgang i petroleumssal og utslepp Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Oppdrettslaks til heile verda Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri, Utenriksøkonomi