SSBs publikasjoner

Treff (9568)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Ytterligere nedgang i strømprisene Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
En urolig verden preget PPI Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fortsatt fall i vareimporten i uke 14 Artikler Utenriksøkonomi
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
How does the corona situation affect CPI? Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Aktiviteten i fastlandsøkonomien anslås å ha falt med 14 prosent Artikler Utenriksøkonomi
Hvordan påvirker koronatiltakene KPI? Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Ulike samfunn, ulike epidemier Artikler Befolkning
Nedgang i omsetningen i industrien Artikler Energi og industri
Flere flytter til Svalbard Artikler Befolkning, Svalbard
Tilnærma uendra utvikling i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fortsatt svak vekst i fastlandsøkonomien i februar Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Etterspørselsnedgang og ringvirkninger av disse som følge av Covid-19 og tiltak for å redusere smittespredningen Rapporter 2020/14 Nasjonalregnskap og konjunkturer, Helse
Månedlig statistikk om lønnssummer Artikler Arbeid og lønn
Fall i Kina-importen for andre uke på rad Artikler Utenriksøkonomi