SSBs publikasjoner

Treff (9381)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Hvorfor ulike arbeidsledighetstall? Artikler Arbeid og lønn
Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2019 Artikler Arbeid og lønn
Arbeidsløysa på 4,0 prosent Artikler Arbeid og lønn
Flere sysselsatte Artikler Arbeid og lønn
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Mindre lånekapital på norsk sokkel Artikler Utenriksøkonomi
Dette var de mest populære navnene i 2019 Artikler Befolkning
Stor variasjon i sykepleiernes arbeidstid Artikler Helse
Jordbruk og miljø 2019: Tilstand og utvikling Rapporter 2020/03 Natur og miljø, Jord, skog, jakt og fiskeri
Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Samanslåtte kommunar meir enn doblar arealet Artikler Natur og miljø
Dempet optimisme i industrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Færre røykere, flere snusere Artikler Helse
944 milliardar kroner betalt inn i 2019 Artikler Offentlig sektor
79 menn og 30 kvinner omkom i trafikken i fjor Artikler Transport og reiseliv