SSBs publikasjoner

Treff (9748)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Økning i boligprisene siste kvartal Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Svak oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Syv lokale folkeavstemninger i 2019 Artikler Valg
Capturing Key Energy and Emission Trends in CGE models: Assessment of Status and Remaining Challenges Discussion Papers no. 936 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Oppgang i BNP Fastlands-Norge i mai Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
70 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord utilgjengelig for allmennheten Artikler Natur og miljø
Antall foretak og virksomheter lite påvirket av koronakrisen Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Omsetningen i industrien faller Artikler Energi og industri
Framleis markert nedgang i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Meir avfall frå hushalda Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Lav fastlandseksport gjennom juni Artikler Utenriksøkonomi
Færre fekk tiltak frå barnevernet Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Behandlet flere søknader om motorferdsel på snø Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Markant nedgang i vedtatte byggesøknader Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor