SSBs publikasjoner

Treff (9242)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Nedgang i bankoverføringer fra utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Stadig mindre folkeauke Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Nedgang i sal av bensin og diesel Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Stor auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Ettermiddagsbyger eller væromslag for norsk sokkel? SSB analyse Energi og industri
Fra 1 milliard til 8 000 milliarder kroner på 100 år Artikler Utenriksøkonomi
Nye metoder ga høyere verdiskapning: Historisk statistikk for petroleumsnæringene Rapporter 2019/35 Energi og industri
Økte investeringer knyttet til miljøvern i industrien Artikler Natur og miljø
Det offentlige brukte 37 milliarder på miljøvern i fjor Artikler Natur og miljø
Strømprisen ned fra høyt nivå Artikler Energi og industri, Priser og prisindekser
Impacts of hospital wait time on patient health and labor supply Discussion Papers no.919 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Norges varehandel med utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Frivillige utførte 142 000 årsverk Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Kultur og fritid
Rekordhøy fiskeeksport i oktober Artikler Utenriksøkonomi
Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene Artikler Bank og finansmarked