SSBs publikasjoner

Treff (10154)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Handelsoverskuddet nesten utradert i 2020 Artikler Utenriksøkonomi
Svak inntektsutvikling for uføre Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Inntekt og forbruk
Halvparten av fysioterapeutene med kommunal driftsavtale er menn Artikler Helse
9 av 10 barn og unge går på tur Artikler Kultur og fritid
Vanligst for uføre å jobbe i salgs- og serviceyrker SSB analyse Arbeid og lønn, Sosiale forhold og kriminalitet
Færre skolar med få elevar Artikler Utdanning, Offentlig sektor
Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Så ofte gikk vi på kino før koronapandemien Artikler Kultur og fritid
Boligprisene fortsetter å øke Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Moderat nedgang i fastlandsøkonomien i november Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Jobbene med lavest lønn: Hvem har jobbene og hvor lenge er folk i slike jobber Rapporter 2021/01 Arbeid og lønn
Nedbygging av jordbruksareal i 2016-2019 basert på bygningsomriss Notater 2021/01 Jord, skog, jakt og fiskeri, Natur og miljø
Kommende endringer i KPI i februar Artikler Priser og prisindekser
Lave strømpriser dro ned prisveksten i 2020 Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Prisvekst i PPI ved årets slutt Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer