SSBs publikasjoner

Treff (8241)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Mer hogst og høyere priser Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Igjen 10 billioner i nettofordringer Artikler Offentlig sektor
Statistikk over ansatte i staten: Kartlegging av brukerbehov og muligheter Notater 2018/36 Arbeid og lønn
Flere utlendinger gir befolkningsrekord Artikler Befolkning, Svalbard
Lave boliglånsrenter Artikler Bank og finansmarked
Landbrukseiendommer rundt Oslofjorden kostet mest Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri, Bygg, bolig og eiendom
Opp for hjort og ned for elg Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisene på nye boliger uendret Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Inga endring i sal i august 2018 Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Tyngre vei inn på arbeidsmarkedet for unge med lav utdanning SSB analyse Arbeid og lønn
Revisjoner i finansregnskapet Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
Stort handelsoverskudd Artikler Utenriksøkonomi
Livskvalitet blant innvandrere: En analyse basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016 Rapporter 2018/31 Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Befolkning
Somaliere mest fornøyd blant innvandrerne Artikler Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet