SSBs publikasjoner

Treff (8670)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Challenges in predicting poverty trends using survey to survey imputation: Experiences from Malawi Discussion Papers no. 900 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Vi brukte nesten 100 milliarder på ferie i Norge Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Færre institusjonsplassar i omsorgstenesta Artikler Helse, Offentlig sektor
Økte prisforskjeller mellom nye og brukte eneboliger i Akershus Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Elbiler og hybrider suser fram Artikler Transport og reiseliv
25/3 Artikler
Uendret sykefravær Artikler Arbeid og lønn, Helse
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Nytt rekordår for hjortejakta – nedgang for elgjakta Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Bedre sykefraværstall uten feriekorrigering Artikler Arbeid og lønn, Helse
Ein nedgang i salet på 8 prosent i februar 2019 Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
15 900 kroner mer i årslønn Artikler
Flere leger og psykologer i spesialisthelsetjenesten Artikler Helse
Reduksjon i offentlig formue Artikler Offentlig sektor
Flere reiser med jernbane Artikler Transport og reiseliv