SSBs publikasjoner

Treff (8358)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Flere kombinerer tidlig alderspensjon med yrkesinntekt Artikler Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
Stor økning i Svalbard-utgiftene Artikler Offentlig sektor
Innvandrerledigheten fortsetter å synke Artikler Arbeid og lønn
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Økt omsetning innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Artikler Varehandel og tjenesteyting, Bygg, bolig og eiendom
Tørke dempet veksten i fastlandsøkonomien Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nyetablering av aksjeselskap forbi toppen Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Potensial for flere funksjonshemmede i arbeid SSB analyse Arbeid og lønn, Helse
Innvandrere fra Somalia bor trangest Artikler Bygg, bolig og eiendom, Innvandring og innvandrere
Innvandrerhusholdninger. Husholdningssammensetning og boforhold Rapporter 2018/37 Befolkning, Innvandring og innvandrere, Bygg, bolig og eiendom
Gassprisen løftet PPI Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
KPI opp 3,1 prosent siste tolv måneder Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Samboerpar med lik landbakgrunn mest stabile Artikler Befolkning
Transitions from first unions among immigrants and their descendants: The role of partner choice Discussion Papers no. 887 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Auken i ledige stillingar held fram Artikler Arbeid og lønn