SSBs publikasjoner

Treff (7954)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Auke i sysselsettinga Artikler Arbeid og lønn,
Reduserte bankoverføringer til og fra utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Tjener bedre enn foreldrene SSB analyse Inntekt og forbruk, Innvandring og innvandrere
Nettotegning i verdipapirfond, men andelskapitalen gikk ned Artikler Bank og finansmarked
Svak auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Laveste gjenvinning siden 2005 Artikler Natur og miljø
Moderat vekst i verdien av noterte aksjer Artikler Bank og finansmarked
Rekordmange fikk norsk statsborgerskap i fjor Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Økt energibruk i industrien Artikler Energi og industri
Fortsatt synkende innvandrerledighet Artikler Arbeid og lønn
Auka sal i april Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
House sales indicators: An overview of sources and possibilities Notater 2018/23 Bygg, bolig og eiendom
Lågaste fødselsoverskot sidan 1985 Artikler Befolkning,
Teknologiens effekt på arbeidere Artikler Teknologi og innovasjon, Arbeid og lønn
Negativt verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene Artikler Bank og finansmarked