SSBs publikasjoner

Treff (8521)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Tre av fire enslige mindreårige flyktninger i arbeid eller utdanning Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Rekordhøy tømmerpris ga økt hogst Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Ønsket om å bli norsk statsborger sterkest hos flyktningene Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Finnmarkinger snuser, østfoldinger røyker Artikler Helse
877 milliardar kroner innbetalt i 2018 Artikler Offentlig sektor
Ein nedgang i salet på 6 prosent i desember 2018 Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Rentene fortsetter å øke Artikler Bank og finansmarked
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Svak prisutvikling for brukte boliger Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Flest eldre kvinner gir pengegåver SSB analyse Inntekt og forbruk, Kultur og fritid
Hvor fødes det flest barn? SSB skole Befolkning
Nedgang i utslippsintensiteten Artikler Natur og miljø, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Estimation of training costs for the Norwegian Labour Cost Survey (LCS) Notater 2019/05 Arbeid og lønn
Eksporterte for nesten 1 billion kroner i 2018 Artikler Utenriksøkonomi
6 av 10 omkomne i trafikken i fjor var bilførere Artikler Transport og reiseliv