SSBs publikasjoner

Treff (10070)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
11 prosent av overskuddet i barnehager gikk til utbytte Artikler Utdanning
Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi: Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2018 Rapporter 2020/45 Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri
Færre norske hotellovernattingar i oktober Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Økt detaljhandel i oktober Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Dempet jobbfall også i oktober Artikler Arbeid og lønn
Mindre fangst i sjølaksefisket Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Flere fartsbøter, færre straffet for tyveri og narkotika Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Innenlandsreiser økte kraftig i 3. kvartal Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
Fedre jobber mest og tjener best Artikler Arbeid og lønn
Auke i sysselsettinga Artikler Arbeid og lønn,
Noko auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Svært lav grensehandel Artikler Varehandel og tjenesteyting
Nær halvparten av overføringsflyktningene har vedvarende lavinntekt Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Integrering av innvandrere i Norge: Begreper, indikatorer og variasjoner mellom grupper Rapporter 2020/44 Befolkning, Innvandring og innvandrere