SSBs publikasjoner

Treff (9924)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Flere og mer tidkrevende familievernsaker Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Svak oppgang i eksporten Artikler Utenriksøkonomi
Ingen overdødelighet i Norge under koronapandemien Artikler Befolkning
Kollektivtransporten mer enn halvert i 2. kvartal Artikler Transport og reiseliv
Svalbard: Nordlendinger ut, utlendinger inn Artikler Befolkning, Svalbard
Hol og Ulvik har de dyreste fjellhyttene Artikler Bygg, bolig og eiendom
Ulikheten – betydelig større enn statistikken viser SSB analyse Inntekt og forbruk
Færre arbeidsledige Artikler Arbeid og lønn,
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Lavere drivstoffpriser for sjøtransport Artikler Transport og reiseliv
Stor økning i netthandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Auka sal av bensin Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Fiskeeksport i 200 år Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i innbetalt skatt Artikler Offentlig sektor
Ukentlig utenrikshandelsstatistikk Artikler Utenriksøkonomi