SSBs publikasjoner

Treff (10361)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Nedgang i sal av petroleumsprodukt i mars Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Økologisk jordbruk aukar litt igjen Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Stabil godstransport på norske veier Artikler Transport og reiseliv
Rekordhøy kraftproduksjon Artikler Energi og industri
Økonomien i regjeringens klimaplan mot 2030 Artikler Natur og miljø
Retting av tall for salg av marine gassoljer og autodiesel Artikler Natur og miljø
Betydelig eksportvekst Artikler Utenriksøkonomi
111 000 flere med stemmerett enn ved forrige stortingsvalg Artikler Valg, Innvandring og innvandrere
Byer og miljø: Indikatorer for effektiv arealbruk og miljøvennlig transport Rapporter 2021/15 Natur og miljø
Slik har koronapandemien påvirket norsk økonomi Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Norsk, svensk og dansk økonomi gjennom koronaåret 2020 Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Økonomisk utvikling gjennom Covid-19: En sammenligning av utviklingen i Norge, Sverige og Danmark Rapporter 2021/14 Nasjonalregnskap og konjunkturer
COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle: Utredning for Koronakommisjonen Rapporter 2021/13 Nasjonalregnskap og konjunkturer