Statistikkområde

Priser og prisindekser: Metoder og dokumentasjon

Alt innhold for delområdet metoder og dokumentasjon

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Byggekostnadsindeks for boliger

  Notater 2020/12

  Byggekostnadsindeksene for bolig består av indeks for boligblokk, enebolig av tre og bolig i alt.

  Publikasjon
 • Behandling av NRK-lisensen i KPI

  Norsk Rikskringkasting (NRK) er fra og med 2020 ikke lenger finansiert med lisensavgift, men med en ordinær bevilgning på statsbudsjettets utgiftsside. Dermed fjernes lisensen fra konsumprisindeksen.

  Artikkel
 • Leiemarkedsundersøkelsen 2019

  Notater 2019/44

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet.

  Publikasjon
 • Revidert vektgrunnlag og nytt referanseår frå neste publisering

  Neste publisering av byggjekostnadsindeksen for bustader 12. september vil bruke eit revidert vektgrunnlag ved utrekning av indeksane. Samstundes vert referanseår endra frå 2000 til 2015.

  Artikkel
 • Leiemarkedsundersøkelsen 2018

  Notater 2019/15

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet.

  Publikasjon
 • Nye prisindekser for eksport og import

  SSB publiserer nå separate indekser som viser prisutviklingen for eksport og import.

  Artikkel
 • Leiemarkedsundersøkelsen 2015

  Notater 2018/37

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet.

  Publikasjon
 • Leiemarkedsundersøkelsen 2016

  Notater 2018/38

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet. Undersøkelsen heter Bolig og boforhold (BOB) når vi kontakter leieboere.

  Publikasjon
 • Leiemarkedsundersøkelsen 2017

  Notater 2018/19

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet.

  Publikasjon
 • Prisindeks for nye eneboliger

  Notater 2018/04

  Prisindeks for nye eneboliger måler kvartalsvis prisutvikling på å sette opp en ny enebolig eksklusive tomt og honorarer.

  Publikasjon
 • Produksjonsindeks for bygg og anlegg

  Notater 2017/41

  Produksjonsindeks for bygg og anlegg har gjennomgått en rekke produksjonsmessige endringer i perioden 2013-2016.

  Publikasjon
 • Nordisk sammenlikning av byggekostnadsindeksene for boliger

  Notater 2017/35

  Dette notatet gir en generell dokumentasjon av datagrunnlag og metode, i tillegg gjøres det en sammenlikning av de øvrige nordiske byggekostnadsindeksene.

  Publikasjon
 • Hvordan utnytte store datamengder i KPI?

  Samfunnsspeilet 3/2017

  Hvilke fordeler og utfordringer gir strekkodedata når konsumprisindeksen skal beregnes?

  Artikkel
 • Hvor mye påvirker enkeltgrupper den totale prisendringen i KPI?

  For å forstå bevegelsene som skjer i Konsumprisindeksen (KPI) er det viktig å analysere bidraget eller effekten fra enkeltgrupper på den totale prisendringen i indeksen. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvor mye prisendringer fra enkeltgrupper...

  Artikkel
 • Prisindeks for utleie av næringseiendom

  Notater 2017/01

  Dette notatet gir en generell dokumentasjon av metodevalg, datagrunnlag, beregningsmodell og resultater for prisindeks for utleie av næringseiendom.

  Publikasjon