Statistikkområde

Priser og prisindekser: Metoder og dokumentasjon

Alt innhold for delområdet metoder og dokumentasjon

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nye prisindekser for eksport og import

  SSB publiserer nå separate indekser som viser priutvikling for eksport og import.

  Artikkel
 • Leiemarkedsundersøkelsen 2016

  Notater 2018/38

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet. Undersøkelsen heter Bolig og boforhold (BOB) når vi kontakter leieboere.

  Publikasjon
 • Leiemarkedsundersøkelsen 2015

  Notater 2018/37

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet.

  Publikasjon
 • Leiemarkedsundersøkelsen 2017

  Notater 2018/19

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet.

  Publikasjon
 • Prisindeks for nye eneboliger

  Notater 2018/04

  Prisindeks for nye eneboliger måler kvartalsvis prisutvikling på å sette opp en ny enebolig eksklusive tomt og honorarer.

  Publikasjon
 • Produksjonsindeks for bygg og anlegg

  Notater 2017/41

  Produksjonsindeks for bygg og anlegg har gjennomgått en rekke produksjonsmessige endringer i perioden 2013-2016.

  Publikasjon
 • Nordisk sammenlikning av byggekostnadsindeksene for boliger

  Notater 2017/35

  Dette notatet gir en generell dokumentasjon av datagrunnlag og metode, i tillegg gjøres det en sammenlikning av de øvrige nordiske byggekostnadsindeksene.

  Publikasjon
 • Hvordan utnytte store datamengder i KPI?

  Samfunnsspeilet 3/2017

  Hvilke fordeler og utfordringer gir strekkodedata når konsumprisindeksen skal beregnes?

  Artikkel
 • Hvor mye påvirker enkeltgrupper den totale prisendringen i KPI?

  For å forstå bevegelsene som skjer i Konsumprisindeksen (KPI) er det viktig å analysere bidraget eller effekten fra enkeltgrupper på den totale prisendringen i indeksen. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvor mye prisendringer fra enkeltgrupper...

  Artikkel
 • Prisindeks for utleie av næringseiendom

  Notater 2017/01

  Dette notatet gir en generell dokumentasjon av metodevalg, datagrunnlag, beregningsmodell og resultater for prisindeks for utleie av næringseiendom.

  Publikasjon
 • Price index for new multi-dwellings

  Notater 2016/38

  This report documents the background, development and methodologies used in the price index for new multi-dwellings.

  Publikasjon
 • Fra skyttelskjema til digitale spor – nye muligheter og utfordringer

  Økonomiske analyser 5/2014

  Datainnsamlingen til konsumprisindeksen har endret seg stort bare på de siste 15 årene, da papirskjemaer rådet. Fremover kan økende globalisering og internettbruk by på store muligheter, men også store utfordringer.

  Artikkel
 • Levekostnader over de siste hundre år

  Økonomiske analyser 5/2014

  For å kunne si noe om hvilken økning i kjøpeevne, eller bedring i levekår, en inntektsøkning medfører, trengs en levekostnadsindeks som beskriver prisutviklingen ikke bare på enkeltprodukter, men på en samlet vare- og tjenestekurv som vi kjøper.

  Artikkel
 • Flere mål på underliggende prisvekst i Norge

  Økonomiske analyser 5/2014

  Den generelle prisveksten måles med konsumprisindeksen (KPI). Men KPI kan «forstyrres» med hendelser som ikke har varig virkning på prisstigningen. Derfor beregnes indikatorer for å belyse underliggende prisvekst. Hvordan måler disse seg mot KPI?

  Artikkel
 • Prisnivåforskjeller mellom regioner

  Økonomiske analyser 5/2014

  På noen områder er datagrunnlaget i KPI så detaljert at regionale sammenligninger kan gjøres. Matvarepriser er et eksempel på dette. Beregninger viser at prisene på matvarer er noe lavere i sentrale strøk enn i perifere strøk.

  Artikkel