420786
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/aar-forelopige-tall
420786
statistikk
2020-08-11T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
true

Sammenlikning av prisnivå i Europa2019

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Prisnivåindeks for konsum i husholdningene. Foreløpige tall. Utvalgte land. EU27=100123
2019
Prisnivåindekser (EU27=100)
1En prisnivåindeks sammenligner prisnivå i land, ved at EU27 settes lik 100.
2Konsum i husholdningene inkluderer varer og tjenester som betales og forbrukes av husholdningene.
3Kilde:Eurostat
Norge150
Island154
Sverige121
Danmark141
Finland127
Frankrike114
Italia103
Polen60
Storbritannia121
Tyskland107

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB