90558
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/maaned
90558
Fortsatt prisfall i industrien
statistikk
2012-12-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeksen, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Produsentprisindeksen15. november 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt prisfall i industrien

Produsentprisindeksen (PPI) falt med 0,4 prosent fra oktober til november 2012. Fallende priser innenfor petroleums- og kullvareindustrien samt metallindustrien var hovedårsaken til nedgangen i PPI.

Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100

Prisene innenfor industrien falt med 0,9 prosent for andre måned på rad. Det var hovedsakelig fallende priser innenfor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidro mest til fallet med en prisnedgang på 2,2 prosent. Her var det spesielt petroleums- og kullvareindustrien som hadde størst prisnedgang, hovedsakelig på grunn av at prisen på råolje, Brent blend målt i NOK, gikk ned 1,2 prosent. En nedgang i amerikansk forbruk av konsumvarer, og derav industrifall, kan være en av forklaringene til at prisen på råoljen falt fra oktober til november.

En annen industrinæring som var sterkt medvirkende til et fall i totalindeksen fra oktober til november, var metallindustrien. Her falt prisene med 1,5 prosent, og prisnedgangen kom i all hovedsak fra prisnedgangen på ikke-jernholdige metaller. Det var en bred prisnedgang innenfor denne industrinæringen fra oktober til november.

Det var også et prisfall innenfor tjenester tilknyttet bergverksdrift og utvinning samt produksjon av datamaskiner, elektriske og optiske produkter fra oktober til november. I disse næringene gikk prisene ned med henholdsvis 0,8 og 1,2 prosent.1

Økt pris på elektrisitet

En prisøkning på 0,2 prosent innenfor utvinning av råolje og naturgass var med på å dempe det totale fallet i PPI. Det var prisøkning på gass som gjorde at prisen gikk opp innenfor denne gruppen.

Når det gjelder industrinæringene var det økte priser innenfor kjemisk og farmasøytisk industri, samt høyere priser innenfor næringsmiddelindustrien, som bidro mest til å dempe den totale prisnedgangen i PPI. Her gikk prisene opp med henholdsvis 2,1 og 0,2 prosent. Elektrisitet hadde en prisoppgang på 1,5 prosent. Det var prisen på elektrisitet solgt til norske husholdninger som gikk opp, mens systemprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool falt i den samme perioden.

Både eksportprisene og priser på hjemmemarkedet falt fra oktober til november, men størst var prisfallet på eksporten. Hovedgrunnen til dette var større fall innen blant annet petroleums- og kullvareindustrien.

PPI uendret fra november 2011 til november 20121

Fra november 2011 til november 2012 var PPI tilnærmet uendret. Sammenlignet med måneden før falt derimot tolvmånedersraten med 1,7 prosentpoeng. Det som trakk PPI ned fra november 2011 til november 2012 var fallende priser innenfor metallindustrien og elektrisitet, som ble redusert med henholdsvis 1,5 og 12,2 prosent. For sistnevnte gruppe var prisfallet forårsaket av at november i fjor var langt kaldere sammenlignet med samme måned i år. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri trakk i motsatt retning, sammen med blant annet utvinning av råolje og naturgass, der prisene gikk opp med henholdsvis 2,3 og 0,4 prosent.

Prisendringen i eksportmarkedet var svak negativt fra november i fjor til november i år, på hjemmemarkedet gikk prisene litt opp i samme periode.


1  Rettet 10. desember 2012 kl. 1227.

Produsentprisindeks. 2000=100
  November 2012 Endring i prosent
  Oktober 2012-November 2012 November 2011-November 2012
Totalindeks  243,5 -0,4 -
       
Utvinning og utvinningstjenester  379,3 0,1 0,4
Industri og bergverksdrift  156,1 -0,9 0,5
Kraftforsyning  231,9 1,5 -12,2
       
Etter varetype      
Innsatsvarer  141,3 -0,1 -0,7
Investeringsvarer  128,8 -0,3 0,9
Konsumvarer  133,7 -0,1 0,1
Energivarer  353,7 -0,5 0,1

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB