90556
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/maaned
90556
Moderat oppgang i PPI
statistikk
2012-11-09T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeksen, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Produsentprisindeksen15. oktober 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat oppgang i PPI

Produsentprisindeksen (PPI) steg 0,4 prosent fra september til oktober 2012. Økte priser på elektrisitet var den viktigste grunnen til dette. Prisnedgang for olje og relaterte næringer dempet oppgangen i PPI denne perioden.

Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100

Prisene innenfor kraftforsyning økte sterkt fra september til oktober 2012, og dette var hovedårsaken til at PPI steg i denne perioden. En annen viktig grunn, var at prisene innenfor utvinning av råolje og naturgass samlet sett gikk opp 0,6 prosent. Prisoppgangen i denne næringen kom av høyere priser på gass, mens en nedgang i oljeprisen (Brent Blend målt i NOK) dempet prisoppgangen. Lavere priser innenfor petroleums- og kullvareindustri, samt nesten 3 prosent prisnedgang i prisene på tjenester til bergverksdrift og utvinning bidro til at oppgangen i PPI totalt var på relativt moderate 0,4 prosent fra september til oktober i år.

Kraftig prisøkning på strøm

Innenfor kraftforsyning steg prisene 22,3 prosent fra september til oktober 2012. Både prisene på elektrisitet solgt til norske husholdninger og systemprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool økte kraftig denne perioden. Det er tredje måned på rad med oppgang i prisene innenfor kraftforsyning. Med unntak av noen enkeltmåneder forrige høst og vinter har det vært en lang periode med nedgående trend i prisene innenfor kraftforsyning fra desember 2010 til juli i år, da kraftforsyningsprisene var på det laveste nivået siden 2007. Siden juli har imidlertid prisene på strøm økt nær 47 prosent.

Industriprisene ned 0,9 prosent

Prisene innenfor industrien sank 0,9 prosent fra september til oktober 2012. Prisnedgang på 4,6 prosent innenfor petroleums- og kullvareindustrien var en viktig grunn til dette, og det var spesielt eksportprisene innenfor denne næringen som falt. Kjemisk og farmasøytisk industri opplevde også at prisene var lavere i oktober enn i september. Her sank prisene 1 prosent, hovedsakelig på grunn av prisnedgang på kjemiske råvarer solgt på hjemmemarkedet.

Blant industrinæringene som opplevde prisoppgang fra september til oktober, var metallindustrien. Oppgangen i denne næringen var først og fremst på grunn av at prisene på ikke-jernholdige metaller økte med 1,6 prosent, noe som igjen kom av at eksportprisene steg. Flere av de andre næringshovedgruppene under metallindustrien - i hovedsak innenfor jern og stål - hadde derimot noe lavere priser i oktober enn i september.

PPI opp 1,7 prosent de siste tolv månedene

PPI steg 1,7 prosent fra oktober 2011 til oktober 2012. Den viktigste grunnen til dette var at prisene innenfor utvinning av råolje og naturgass steg 2,7 prosent. Innenfor industrien steg prisene 1,3 prosent i samme periode. Det som bidro mest til dette, var prisutviklingen innenfor petroleums- og kullvareindustrien, der prisene steg nesten 8 prosent i løpet av tolvmånedersperioden. Innenfor næringsmiddelindustrien økte prisene samme periode, med 0,8 prosent. Høyere priser på kjøtt og kjøttvarer samt fôrvarer var hovedårsaken til dette.

Oppgangen i PPI fra oktober i fjor til oktober i år ble dempet av at flere næringer opplevde prisnedgang i samme periode. De viktigste bidragene her kom fra metallindustrien og kraftforsyning. Prisene på metaller sank nesten 7 prosent i denne tolvmånedersperioden. Innenfor kraftforsyning falt prisene 0,5 prosent, noe som utgjør et beskjedent prisfall i forhold til tidligere tolvmånedersendringer i denne næringen.

Produsentprisindeks. 2000=100
  Oktober 2012 Endring i prosent
      September 2012-
oktober 2012
    Oktober 2011-
oktober 2012
Totalindeks  244,4 0,4 1,7
       
Utvinning og utvinningstjenester  379,0 - 2,8
Industri og bergverksdrift  157,5 -0,9 1,3
Kraftforsyning  228,5 22,3 -0,5
       
Etter varetype      
Innsatsvarer  141,5 -0,7 -1,4
Investeringsvarer  129,2 -0,1 1,1
Konsumvarer  133,8 0,1 0,5
Energivarer  355,5 1,1 3,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB