66133
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/maaned
66133
Høyere priser på elektrisitet
statistikk
2012-03-09T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeksen, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Produsentprisindeksen15. februar 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere priser på elektrisitet

Produsentprisindeksen (PPI) økte 1 prosent fra januar til februar. Høyere priser på elektrisitet, raffinerte petroleumsprodukter og kjemiske råvarer var hovedårsaken til oppgangen.

Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100

PPI gikk opp 1 prosent fra januar til februar. Næringene som bidro mest til månedsendringen, var kraftforsyning, petroleums- og kullvareindustri samt kjemisk og farmasøytisk industri. I februar var PPI preget av lavere priser på eksportmarkedet. En styrket norsk krone ga lavere eksportpriser (målt i NOK) på flere viktige eksportvarer. Dette gjelder varer hvor prisen dannes internasjonalt, deriblant olje, gass, fisk og metaller.

Prisoppgang på elektrisitet

Elektrisitetsprisene økte med 17,1 prosent fra januar til februar. Både et kraftig hopp i systemprisen fra Nord Pool og økte priser til norske husholdninger bidro til oppgangen. Det var særlig første og andre uke i februar som skilte seg ut med høye systempriser. Høyt norsk forbruk som følge av kaldt vær samt redusert kjernekraftproduksjon i Sverige var hovedårsaken til de høye elektrisitetsprisene første uke i februar. Elektrisitetsprisene økte videre i andre uke i februar, som følge av lavere tilsig i norske vannmagasiner enn normalt samt høyere etterspørsel etter nordisk elektrisitet i Kontinental-Europa. Dette førte til at prisene var omtrent 35 prosent høyere enn gjennomsnittet for februar.

Prisene innen petroleums- og kullvareindustri økte med 1,7 prosent fra januar til februar som resultat av høyre priser på raffinerte petroleumsprodukter. Dette skyldes høy oljepris. Prisoppgang i kjemisk og farmasøytisk industri på 2,2 prosent kommer på grunn av økte priser på kjemiske råvarer. Prisene på kjemiske råvarer har økt nesten uavbrutt de siste seks månedene og ligger nå på omtrent samme nivå som i mai 2011, da prisene var historisk høye. Det var kjemiske råvarer på både hjemme- og eksportmarkedet som bidro til oppgangen.

Olje opp, naturgass ned

Prisene innen olje og gassutvinning gikk ned 0,3 prosent. Prisnedgangen i næringen skyldes lavere eksportpriser på naturgass. Når det gjelder prisen på råolje (Brent Blend, målt i NOK), har den økt 2,7 prosent fra januar til februar. Prisoppgangen på råolje var imidlertid større og prisnedgangen på naturgass mindre når man ser på prisene målt i amerikanske dollar.

Prisvariasjon i næringsmiddelindustrien

Prisene i næringsmiddelindustrien som helhet hadde en svak oppgang på 0,1 prosent fra januar til februar. Ser man derimot på prisutviklingen i de forskjellige undergruppene, finner man større prisvariasjoner. Prisene på bearbeidet fisk og fiskevarer gikk ned 2,2 prosent og var et resultat av lavere eksportpriser på fisk. Mens prisoppgangen på frukt og grønnsaker, meierivarer og iskrem samt bakeri og pastavarer skyldes dyrere varer på hjemmemarkedet.

Tolvmånedsendring: 7,6 prosent høyere priser

Fra februar 2011 til februar 2012 økte PPI med 7,6 prosent. Som i foregående måned var de største bidragsyterne utvinning av råolje og naturgass, petroleums- og kullvareindustri samt næringsmiddelindustri hvor prisene økte med henholdsvis 16,7, 15,1 og 2,1 prosent.

Til tross for at prisene innen kraftforsyning økte fra januar til februar, gikk prisene 22,6 prosent ned de siste tolv månedene. En annen næring som bidro til å dempe oppgangen i PPI, var produksjon av metaller. Prisene i metallindustrien falt med 13,9 prosent som følge av lavere priser på både jern og stål og ikke-jernholdige metaller i perioden.

Produsentprisindeks. 2000=100
  Februar 2012 Endring i prosent
  Januar 2012-februar 2012 Februar 2011-februar 2012
Totalindeks  252,0 1,0 7,6
       
Utvinning og utvinningstjenester  392,1 -0,2 16,0
Industri og bergverksdrift  157,8 0,5 2,3
Kraftforsyning  301,2 17,1 -22,6
       
Etter varetype      
Innsatsvarer  142,7 0,6 -2,9
Investeringsvarer  127,9 -0,3 0,9
Konsumvarer  133,8 - 2,2
Energivarer  375,1 1,6 14,7

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB