54450
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/maaned
54450
Fortsatt prisnedgang på metaller
statistikk
2011-12-09T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeksen, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Produsentprisindeksen15. november 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt prisnedgang på metaller

Fra oktober til november gikk produsentprisindeksen opp 1,4 prosent, mye på grunn av høyere priser på energivarer. Prisfall på metaller var hovedårsaken til at prisene i industrien samlet sett gikk svakt ned.

Prisutvikling for utvalgte varegrupper. 2000=100

Produsentprisindeksen for olje- og gassutvinning, industri og bergverksdrift samt kraftforsyning (PPI) steg 1,4 prosent fra oktober til november på grunn av høyere priser på energivarer som råolje og naturgass, samt elektrisitet. Råoljeprisen (Brent Blend) økte cirka 3 prosent målt i NOK, mens oppgangen var på vel 2 prosent i USD.

Metallindustrien trakk ned

Prisene på varer produsert av norsk industri var samlet sett omtrent uendret fra oktober til november, ned 0,1 prosent. I flere næringer var det kun mindre prisendringer, mens metallindustrien opplevde et ganske kraftig prisfall på 3,6 prosent. Lavere priser på ikke-jernholdige metaller bidro mest til nedgangen, blant annet ved lavere priser på aluminium og nikkel. I tillegg falt også prisene på jern og stål. Metallprisene falt både på hjemme- og eksportmarkedet, men prisnedgangen var kraftigst på det sistnevnte markedet. Også maskinindustrien opplevde prisnedgang fra oktober til november, med 0,4 prosent lavere priser.

I petroleums- og kullvareindustri samt næringsmiddelindustri, økte prisene med henholdsvis 0,7 og 0,4 prosent fra oktober til november. Innenfor næringsmiddelindustrien var det kjøtt og kjøttvarer som var den viktigste bidragsyteren til prisoppgangen.

Tolvmånedersendring: PPI steg 12,9 prosent

Fra november 2010 til november 2011 steg produsentprisindeksen 12,9 prosent. Høy prisvekst på råolje og petroleumsprodukter var viktige bidragsytere til dette. Elektrisitetsprisene var om lag 20 prosent lavere i november i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette må sees i sammenheng med at elektrisitetsprisene steg kraftig fra august til desember i fjor, da lav fyllingsgrad i norske vannmagasin var en medvirkende årsak til prisoppgangen. Med unntak av økningen på 15 prosent fra oktober til november, har vi ikke sett tilsvarende oppgang i elektrisitetsprisene i høst.

Prisene på eksporterte industrivarer ned siden april

I industrien steg prisene 5,1 prosent fra november i fjor til november i år. Prisene på norske industrivarer steg samlet sett jevnt fra november i fjor til april i år. Siden april har prisene på industrivarer solgt til norsk marked samlet sett vært stabile. Prisene på eksporterte varer har falt en del i samme periode. Prisfallet på eksportmarkedet skyldes spesielt metallindustrien. I tillegg bidro også petroleums- og kullvareindustrien, sammen med kjemisk og farmasøytisk industri, til å trekke prisveksten ned i enkelte perioder.

Produsentprisindeks. 2000=100
  November 2011 Endring i prosent
  Oktober 2011-
    november 2011
November 2010-
    november 2011
Totalindeks  243,6 1,4 12,9
       
Utvinning av råolje og naturgass  377,8 2,5 25,6
Industri og bergverksdrift  155,3 -0,1 5,1
Kraftforsyning  264,0 15,0 -19,8
       
Etter varetype      
Innsatsvarer  142,3 -0,8 1,0
Investeringsvarer  127,6 -0,2 0,7
Konsumvarer  133,6 0,4 4,9
Energivarer  353,3 2,7 21,9

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB