84939
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/arkiv
84939
Prisfall for energivarer
statistikk
2012-07-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeksen, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Produsentprisindeksen15. juni 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Prisfall for energivarer

Produsentprisindeksen (PPI) gikk ned med 3,5 prosent fra mai til juni 2012. Det var prisfall på råolje, elektrisitet samt varer fra petroleums- og kullvareindustrien som var hovedårsaken til den totale nedgangen i PPI. Størst nedgang var det på eksportmarkedet.

Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100

Råoljeprisen fortsatte å falle i juni og gikk ned med 11 prosent. Dette var grunnen til at utvinning av råolje og naturgass sank med 6,8 prosent fra mai til juni 2012. Gassprisen hadde en liten oppgang i den samme perioden. Nedgangen i råoljeprisen skyldes blant annet et fall i kinesisk produksjon, samt at produksjonsfallet i Tyskland ble større enn først antatt. Dette skapte bekymring blant oljeinvestorer, som var urolig for et alvorlig svikt i etterspørselen. I juni var det streik blant nordsjøarbeiderne, noe som imidlertid førte til redusert tilbud av olje. Dette kan ha bidratt til å dempe den totale nedgangen i prisen på Brent blend.

Elektrisitetsprisene gikk ned med 6,9 prosent fra mai til juni. Prisfallet kom som følge av prisnedgang i systemprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool, samt at det ble solgt billigere strøm til norske husholdninger. Kraftige nedbørsmengder, sammen med høy fyllingsgrad i norske vannmagasin i juni, var hovedårsakene til de reduserte strømprisene. Ved utgangen av uke 25 var fyllingsgraden i vannmagasinene på 63 prosent, noe som var det høyeste nivået siden uke 5.

Fortsatt lavere priser i industrien

Prisene på norske industrivarer gikk samlet ned med 0,9 prosent fra mai til juni 2012. Industrivarer som ble solgt til det norske markedet falt med 0,9 prosent, mens prisnedgangen var litt større på eksportmarkedet. Som en følge av fallende oljepris var det en prisnedgang på 6,4 prosent innenfor petroleums- og kullvareindustrien.

Gruppen kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til å dempe fallet i PPI fra mai til juni, og prisene i denne gruppen gikk opp med 1,3 prosent. Prisoppgang innefor maskinindustri, metallindustri og mineralproduktindustrien var også med på å dempe nedgangen i PPI, hvor prisøkninger var på henholdsvis 0,8, 0,4 og 1,2 prosent.

PPI gikk ned 0,2 prosent de siste tolv månedene

Produsentprisindeksen for olje og gassutvinning, industri og bergverksdrift falt 0,2 prosent fra juni 2011 til juni 2012. Hovedårsaken til nedgangen i PPI de siste tolv månedene var en nedgang i prisene på elektrisitet på 33,2 prosent. Dette er den samme nedgangen som var i mai i år. I tillegg var det en prisnedgang på 8,7 prosent innenfor metallindustrien. Man må helt tilbake til for oktober 2009 for å finne en tolvmånedersperiode med negativ prisvekst for PPI. En viktig årsak til dette er at prisene innenfor råolje og naturgass har falt fra et høyt nivå.

Produsentprisindeks. 2000=100
  Juni 2012 Endring i prosent
  Mai 2012-juni 2012 Juni 2011-juni 2012
Totalindeks  237,8 -3,5 -0,2
       
Utvinning og utvinningstjenester  362,8 -5,8 2,7
Industri og bergverksdrift  156,8 -1,0 0,3
Kraftforsyning  202,5 -6,9 -33,2
       
Etter varetype      
Innsatsvarer  143,9 0,3 -1,8
Investeringsvarer  129,1 0,7 2,3
Konsumvarer  134,7 0,1 1,8
Energivarer  334,3 -6,7 -0,9

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB