84937
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/arkiv
84937
Videre nedgang i PPI
statistikk
2012-06-11T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeksen, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Produsentprisindeksen15. mai 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Videre nedgang i PPI

Produsentprisindeksen (PPI) sank med 2,1 prosent fra april til mai 2012. Hovedårsaken til nedgangen var prisfall på energivarer som olje, elektrisitet og varer fra petroleums- og kullvareindustrien.

Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100

Fra april til mai var den samlede nedgangen i PPI styrt av prisfall på energivarer. Innenfor olje- og gassutvinning fortsatte prisnedgangen med 3,1 prosent lavere priser i mai enn i april. Nedgangen skyldes lavere pris på råolje. Dette er også en viktig grunn til at prisene innenfor petroleums- og kullvareindustrien gikk ned med 5,6 prosent. I tillegg falt elektrisitetsprisene med 6,9 prosent.

Tjenester tilknyttet bergverksdrift og utvinning samt nærings-, drikkevare- og tobakksindustri bidro til å dempe nedgangen i PPI fra april til mai. Disse to næringene hadde en prisoppgang på henholdsvis 0,6 og 0,5 prosent. Innenfor næringsmiddelindustrien var det høyere priser på bearbeidet fisk og fiskevarer som var det viktigste bidraget til prisoppgangen.

Lavere priser i industrien

Prisene på norske industrivarer gikk samlet sett ned med 1,3 prosent fra april til mai 2012. Industrivarer solgt til det norske markedet falt med 0,6 prosent, mens prisnedgangen var større på eksportmarkedet. Dette skyldes til dels at prisutviklingen for enkelte næringer var ulik på hjemme- og eksportmarkedet, men også at næringene har ulik betydning for industrien på de to markedene. Petroleums- og kullvareindustrien hadde en prisnedgang på 3,4 prosent på hjemmemarkedet, men nedgangen var langt kraftigere på eksportmarkedet. I metallindustrien økte prisene med 1,6 prosent på hjemmemarkedet, mens prisene falt noe på eksportmarkedet.

PPI økte 2,5 prosent de siste tolv månedene

Produsentprisindeksen for olje og gassutvinning, industri og bergverksdrift økte med 2,5 prosent fra mai 2011 til mai 2012. Prisvekst på råolje og naturgass samt varer fra petroleums- og kullvareindustrien var den viktigste årsaken til oppgangen. Mens de fleste øvrige næringer som inngår i PPI er preget av forholdsvis lav prisvekst de siste tolv månedene, skiller to næringer seg ut med kraftig prisfall. Disse to næringene er kraftforsyning hvor prisene falt hele 33,3 prosent, og metallindustri hvor prisene falt med 11,4 prosent.

Selv om PPI samlet sett økte de siste tolv månedene, var det ingen endring i tolvmånedersveksten fra april til mai. Store deler av 2010 og 2011 var preget av relativt høy tolvmånedersvekst, men den har avtatt hittil i 2012.

Produsentprisindeks. 2000=100
  Mai 2012 Endring i prosent
  April 2012-mai 2012 Mai 2011-mai 2012
Totalindeks  246,3 -2,1 2,5
       
Utvinning og utvinningstjenester  385,1 -2,6 8,3
Industri og bergverksdrift  158,4 -1,2 0,6
Kraftforsyning  217,4 -6,9 -33,3
       
Etter varetype      
Innsatsvarer  143,5 0,1 -3,0
Investeringsvarer  128,2 -0,3 1,3
Konsumvarer  134,5 0,3 1,7
Energivarer  358,4 -3,9 4,9

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB