84935
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/arkiv
84935
Lavere produsentpriser
statistikk
2012-05-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeksen, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Produsentprisindeksen15. april 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere produsentpriser

Produsentprisindeksen (PPI) sank med 1, 6 prosent fra mars til april 2012. Hovedårsaken til nedgangen var prisfall innenfor utvinning av råolje og naturgass.

Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100

Produsentprisindeksen sank med 1,6 prosent fra mars til april 2012. Foruten prisnedgang innenfor utvinning og utvinningstjenester, var lavere metallpriser blant årsakene til nedgangen i PPI. Prisene innenfor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri økte fra mars til april i år.

Prisnedgangen for utvinning og utvinningstjenester skyldes i all hovedsak at prisene sank 4,3 prosent innenfor utvinning av råolje og naturgass. Både olje- og gasspriser sank fra mars til april. Prisnedgangen på metaller var på 1,4 prosent. Hovedårsaken til denne nedgangen var at prisene på ikke-jernholdige metaller sank med 1,9 prosent.

Samlet sett gikk prisene innenfor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri opp med 2,1 prosent fra mars til april 2012. Det var 1,8 prosent høyere priser innenfor petroleums- og kullvareindustri som ga det viktigste bidraget til oppgangen. Det var prisoppgang for de fleste hovedgruppene innenfor kjemisk og farmasøytisk industri. Samlet sett steg prisene med 2,6 prosent, der det viktigste bidraget kom av at prisene på kjemiske råvarer økte 3,8 prosent.

Tolvmånedersendring: prisene steg 2,5 prosent

PPI steg 2,5 prosent fra april 2011 til april 2012. De viktigste årsakene til oppgangen i PPI var at prisene steg innenfor utvinning av råolje og naturgass, samt innenfor petroleums- og kullvareindustrien, i denne perioden. Prisene på elektrisitet og metaller sank med henholdsvis 28,6 prosent og 12,7 prosent fra april 2011 til april 2012. Dette bidro dermed til å dempe tolvmånedersveksten i PPI for april.

Tolvmånedersveksten i PPI var imidlertid 4,1 prosentpoeng lavere i april enn i mars 2012. Mye av grunnen til dette var at tolvmånedersveksten for næringen utvinning av råolje og naturgass gikk ned 11 prosentpoeng - fra 18,3 prosent i mars til 7,3 prosent i april.

Produsentprisindeks. 2000=100
  April 2012 Endring i prosent
      Mars 2012-
april 2012
    April 2011-
april 2012
Totalindeks  251,7 -1,6 2,5
       
Utvinning og utvinningstjenester  395,3 -4,0 6,6
Industri og bergverksdrift  160,4 0,6 1,2
Kraftforsyning  233,6 0,6 -28,6
       
Etter varetype      
Innsatsvarer  143,3 -0,3 -3,0
Investeringsvarer  128,6 0,5 1,7
Konsumvarer  134,1 0,0 2,3
Energivarer  373,1 -2,8 4,9

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB