Produsentprisindeksen steg med 7,5 prosent fra juni til juli og det var store prisøkninger både innen energivarer og enkelte industrinæringer.

På to år, siden juli 2020, har PPI steget med 148,9 prosent. Dette kan i stor grad tilskrives større prisøkninger på energivarer. Til sammenligning har produsentprisindeksen uten energivarer økt med 26,6 prosent siden juli 2020, men også her ser man næringer med stor prisoppgang.

– For prisene på råolje, naturgass og metaller skjedde et kraftig skifte i veksttakten for et par år siden. For flere andre industrinæringer har prisene økt relativt mye siden 2021, og på slutten av fjoråret begynte også prisene i næringsmiddelindustrien å øke, sier seksjonssjef Espen Kristiansen

Prisindeksen for industrien totalt fortsetter å øke gradvis og gikk opp med 1,4 prosent i juli. Dette er likevel den minste oppgangen fra en måned til den neste siden desember 2021. Hvis man ser på de litt lengre linjene, har priser i industrien hatt en høy veksttakt særlig fra i fjor sommer.

Figur 1. Produsentprisindeksen, 2015=100

Bred prisoppgang i næringsmiddelindustrien

Næringsmiddelindustrien hadde en prisoppgang på 4,6 prosent fra juni til juli, og det var en økning i alle næringsgrupper.

– Det har vært en vedvarende prisoppgang i næringsmiddelindustrien i 2022, med spesielt store økninger i mai og juli, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Produsentprisene på kjøtt og kjøttvarer økte med 2,7 prosent, mens fisk, skall- og bløtdyr gikk opp med 2,4 prosent. Sterk etterspørsel etter fisk, skall- og bløtdyr ga store eksportvolumer og økte priser i juli. Produsentpriser på frukt og grønnsaker har lenge hatt små prisendringer, men gikk i juli opp med 5,7 prosent. Noe av årsaken til prisøkningen i næringsmiddelindustrien er en generell forverring i kostnadsbildet til produsentene, blant annet vedvarende høye strømpriser. Dette gjenspeiles også i jordbruksoppgjøret hvor flere landbruksvarer fikk økte målpriser fra og med juli.

Figur 2. Produsentprisindeksen, 2015=100

Prishopp på naturgass

I juli dro prisen på råolje og naturgass i forskjellig retning, men for utvinningsnæringen økte prisene samlet sett med 16,3 prosent. Kraftige prishopp på naturgass i juli var årsaken til dette og skyldtes blant annet reduserte leveranser fra Nord Stream 1 (ft.com) til Europa, som allerede hadde utfordringer med begrenset tilgang på gass. Prisen på råolje falt noe tilbake i juli etter flere måneder med oppgang.

Samtidig økte prisene på raffinerte petroleumsprodukter med 5,5 prosent i juli, påvirket av oljeprisoppgangen i juni.

Prisene innen kraftforsyning gikk ned med 5 prosent i juli og bidro til å dempe PPI totalt. Prisindeksen for kraftforsyning var likevel 69,4 prosent høyere enn i juli 2021.

Fortsatt prisnedgang for metallindustrien

Prisene i metallindustrien fortsatte å falle i juli, for andre måned på rad, med en nedgang på 4,6 prosent. Reduserte priser på ikke-jernholdige metaller var en viktig driver og gikk også ned 4,6 prosent. Prisnedgangen for metallindustrien i juli var stor, og indeksen falt til sitt laveste nivå siden februar 2022. Større nedganger på prisene til aluminium, kopper og nikkel siden april 2022 har vært med på å trekke indeksen ned. Prisindeksen for metallindustrien ligger til tross for dette fortsatt 45,2 prosent over juli 2021.