Produsent- og engrosprisindekser

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 21 av 21
Energiprisene opp i november

Prisene på naturgass, kraftforsyning og raffinerte oljeprodukter økte alle fra oktober til november. Dette gjorde at energiprisene samlet sett i PPI gikk opp med 9,6 prosent.

Energiprisene dro PPI ned i oktober

Indeksen for utvinning av råolje og naturgass gikk ned med 31,8 prosent fra september til oktober, hovedsakelig på grunn av nedgang i gassprisen. Indeksen for kraftforsyning ble også redusert, mens industriprisene økte igjen etter å ha falt de to siste månedene.

Industriprisene falt for andre måned på rad

Produsentprisene i industrinæringene falt med 1,8 prosent fra august til september. Dette var andre måned på rad med prisfall i industrien. Samtidig var det prisnedgang innen utvinning av råolje og naturgass som trakk PPI mest ned.

Prisnedgang i industrien

Prisene i industrien gikk ned 1,6 prosent fra juli til august. Dette var første måned med prisfall i industrien siden mai 2020. Til tross for dette steg produsentprisindeksen (PPI) med 8,2 prosent fra juli til august.

Produsentprisindeksen fortsetter kraftig opp

Produsentprisindeksen (PPI) steg i juli med 7,5 prosent, og fortsatte dermed oppgangen som begynte i mai. Et større prishopp på naturgass dro indeksen opp, samtidig med en bred prisoppgang innen næringsmiddelindustrien.

Hva kan jeg bruke i stedet for Prisindeks for engroshandel?

Prisindeks for engroshandel publiseres ikke lenger, og det er ingen prisindekser som direkte erstatter den. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands kan være aktuell å bruke på noen områder. Her kan du lese om forskjellene på de to indeksene.

Prisoppgang på naturgass trekker PPI opp

Produsentprisindeksen (PPI) steg i juni med 7,2 prosent, og fortsatte dermed oppgangen som begynte i mai. Betydelig prisoppgang på fossilt brensel dro indeksen opp, mens prisnedgang i metallindustrien dempet oppgangen noe.

PPI gjør omslag til prisøkning i mai

Produsentprisindeksen (PPI) gjorde et omslag i mai med en prisstigning på 1,7 prosent etter den kraftige nedgangen i april. Den totale prisveksten for norske produsenter i mai kom hovedsakelig fra industrinæringene der næringsmiddelindustrien var den største bidragsyteren.

Reduserte energipriser i april

Produsentprisindeksen (PPI) falt 7,2 prosent fra mars til april, sterkt drevet at prisfall på energivarer. I de fleste industrinæringene derimot, fortsatte prisoppgangen også i april med økte priser blant annet i petroleums- og kullvareindustrien og metallindustrien.

Energivarer ga historisk økning i PPI

Sterkt drevet av store prishopp på energivarer steg Produsentprisindeksen (PPI) med 16,9 prosent fra februar til mars. Prisoppgangen i de fleste industrinæringene fortsetter, med økte priser blant annet innen metaller og næringsmiddelindustrien.

Stor prisøkning på raffinerte petroleumsprodukter

Prisene i industrien økte med 3,4 prosent fra januar til februar. Prisene på raffinerte petroleumsprodukter steg 9,4 prosent og bidro mest til oppgangen.

PPI synker for første gang siden mars 2021

Produsentprisindeksen (PPI) falt i januar med 1,2 prosent. Det er første gang siden mars 2021 at indeksen synker. Nedgangen skyldtes hovedsakelig reduserte strøm- og gasspriser, og ble bremset av en oppgang i prisene i industrien.

PPI opp i desember

Produsentprisindeksen (PPI) øker med 8,1 prosent fra november til desember. Prisoppgangen skyldes særlig oppgang i energipriser. Priser på naturgass og kraftpriser sto for en stor del av oppgangen. Moderat vekst i industrien ellers.

Energiprisene drar PPI opp i november

Vekst i priser på energivarer gir et stort bidrag til oppgangen i Produsentprisindeksen (PPI) fra oktober til november. Prisoppgangen skyldes særlig økte priser innen kraftforsyning, godt hjulpet av petroleumsindustrien. Prisveksten i industrien ellers var moderat.

Stor prisoppgang innen olje- og gassutvinning

Prisoppgang innen utvinning av råolje og naturgass bidro sterkt til at Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp med 6,2 prosent fra september til oktober. Også metallindustrien bidro til oppgangen.

Energivarer drar PPI opp i september

Høyere priser innen gruppen utvinning av råolje og naturgass var viktig for den samlede prisoppgangen i Produsentprisindeksen (PPI) i september. Også kraftforsyning dro PPI opp.

Bred prisoppgang i PPI i august

Prisen på utvinning av råolje og naturgass økte med 9,8 prosent fra juli til august. Kraftforsyning, raffinerte petroleumsprodukter og metallindustrien hadde også prisstigning siste måned.

Prisøkning på industrivarer

Prisene på raffinerte oljeprodukter og metaller økte med henholdsvis 9,5 og 5,8 prosent fra juni til juli. Industrinæringene næringsmidler og kjemiske råvarer hadde også prisstigning siste måned.

Olje og gass ga økning for PPI i juni

Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp med 4,6 prosent fra mai til juni. Prisoppgangen skyldtes hovedsakelig økte priser innen utvinning av råolje og naturgass. Industrien på sin side hadde bare en mindre oppgang.

Energiprisene drar PPI opp i mai

Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp med 2,8 prosent fra april til mai. Prisoppgangen styres hovedsakelig av økte priser innen utvinning av råolje og naturgass samt kraftforsyning, men også metaller bidro sterkt til oppgangen siste måned.

Omlegging av produsentprisindeksen (PPI)

Arbeidet med en større revisjon og omlegging av produsentprisindeksen ble avsluttet i forbindelse med januarindeksen 2001. Omleggingen har berørt de fleste områder innen prisindeksen, noe som også brukerne merker.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet produsent-og engrosprisindekser.