Boligpriser og boligprisindekser

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 21 av 21
Boligprisene flater ut

Prisene på brukte boliger er på landsbasis uendret mellom 2. og 3. kvartal, korrigert for normale sesongvariasjoner. Dette er den svakeste prisutviklingen siden koronaen traff Norge. På regionalt nivå utvikler prisene seg imidlertid i litt forskjellige retninger.

Nyboligprisene opp 6,9 prosent

Prisene på nye boliger økte med 6,9 prosent i 2. kvartal 2022 sammenlignet med samme kvartal året før.

Boligprisene økte med 1,7 prosent

Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 1,7 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal.

Prisene på nye boliger stiger

Prisene på nye boliger økte med 9,8 prosent i 1. kvartal 2022 sammenlignet med samme kvartal året før. Vi må tilbake til 1. kvartal 2017 for å finne en større årsendring i nyboligprisene.

Fortsatt økning i boligprisene

Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 2,4 prosent fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022.

Forprosjekt om boligformuesmodellen

Dette notatet beskriver mulige endringer i verdsettelsesmodellen for å frigjøre seg fra kommunestrukturen, og hvor mye treffsikkerheten kan forbedres ved disse endringene. Vi fokuserer på tre fylker med forskjellige karakteristikker: Oslo, Hedmark og Møre og Romsdal.

Prisoppgang på nye boliger

Prisene på nye boliger økte med 9,0 prosent i 4. kvartal 2021 sammenlignet med samme kvartal året før. Størst var økningen for nye blokkleiligheter og småhus.

Leiemarkedsundersøkelsen 2021. Dokumentasjonsnotat

Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet.

Modell for beregning av boligformue

Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for boliger, avhengig av størrelse, alder og geografisk plassering.

Slik kan kommunereformen påvirke eiendomsskatten din

Eiendomsskatt kreves inn av kommunen og fastsettes ut fra boligens markedsverdi. Siden kommunereformen har ført til nye kommunegrenser kan det påvirke boligverdien til enkelte boligeiere.

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge.

Boligprisveksten flater ut

Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 0,8 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal 2021.

Oslo har det dyreste leiemarkedet i Norge

Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for 2021 viser at Oslo fortsatt står for det høyeste leienivået i Norge. Det er store geografiske forskjeller på husleienivået på tvers av landet.

Prisøkning nye boliger

Nye blokkleiligheter og småhus har blitt 7,1 prosent dyrere fra 3. kvartal 2020 til samme kvartal 2021. I samme periode steg nye eneboliger med 6,3 prosent.

Dyrest å kjøpe enebolig i Oslo og Bærum

Oslo og Bærum topper lista over de høyeste medianprisene for frittliggende eneboliger omsatt de siste to årene. Kommunene rundt Oslo følger deretter. De laveste medianprisene finner vi stort sett i kommuner fra nord i Trøndelag og nordover og i Innlandet fylke.

The empirical modelling of house prices and debt revisited: A policy-oriented perspective

Mange land har under Covid19-pandemien opplevd sterk boligprisvekst og tilhørende økning i husholdningenes gjeld.

Prisindeks for nye eneboliger

Prisindeks for nye eneboliger måler kvartalsvis prisutvikling på å sette opp en ny enebolig eksklusiv tomt.

Boligprisøkningen flater ut

Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 1,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2021. Boligprisene øker svakere enn i de foregående kvartalene.

Fortsatt prisøkning på nye boliger

Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt blitt 6,2 prosent dyrere i 2. kvartal 2021 i forhold til 2. kvartal 2020. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 12,5 prosent i samme periode.

Boligprisøkningen fortsetter

Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 2,7 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2021. Boligprisene fortsetter altså å øke.

Prisøkning på nye boliger

Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt blitt 6,3 prosent dyrere i 1. kvartal 2021 i forhold til 1. kvartal 2020. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 10,9 prosent i samme periode.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet boligpriser og boligprisindekser.