Uendret KPI

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) var uendret fra november, men steg med 3,5 prosent fra desember 2017 til desember 2018. KPI-JAE steg 2,1 prosent i samme periode.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Des. 2016 3.5 2.5
Jan. 2017 2.8 2.1
Feb. 2017 2.5 1.6
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Okt. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1

Tolvmånedersendringen i KPI endte på 3,5 prosent i desember, uendret fra november. Strømprisene bidro nok en gang mest til oppgangen siste tolv måneder. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie var 29,8 prosent høyere i desember i år enn i desember i fjor, sier seniorrådgiver i SSB Camilla Rochlenge. Prisnedganger siste tolv måneder på klær og flyreiser dempet oppgangen i KPI.

Tolvmånedersendringen i KPI-JAE endte på 2,1 prosent i desember, ned 0,1 prosentpoeng fra november.

Årsveksten i KPI fra 2017 til 2018 var 2,7 prosent. Les mer om årstallene i KPI her. Spesielt energiprisene preget konsumprisindeksen i 2018. Både strøm og drivstoff viste solid økning fra 2017 til 2018, mens lav prisvekst på importerte varer, og spesielt en prisnedgang på klær og skotøy, trakk i motsatt retning.

Figur 2. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Desember 2017 - Desember 2018

Desember 2017 - desember 2018
Andre varer og tjenester 1.6
Hotell- og restauranttjenester 3.2
Utdanning 6.5
Kultur og fritid 3.2
Post- og teletjenester 0.8
Transport 3.5
Helsepleie 2.7
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 3.3
Bolig, lys og brensel 5.9
Klær og skotøy -1.7
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.6
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 3.4
Totalindeks KPI - JAE 2.1
Totalindeks KPI 3.5

Uendret månedsendring

KPI viste ingen endring fra november til desember. Spesielt prisnedganger på mat og alkoholfrie drikkevarer samt drivstoff dro KPI i nedadgående retning, mens prisoppganger på blant annet strøm, flyreiser og møbler bidro til at KPI i sum var uendret på månedsbasis.

Figur 3. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

November 2018 - desember 2018 November 2017 - desember 2017
Andre varer og tjenester 0.1 -0.1
Hotell- og restauranttjenester 0.1 -0.2
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.4 0.2
Post- og teletjenester -0.1 0
Transport -0.4 0.9
Helsepleie 0 0
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 1.8 1.2
Bolig, lys og brensel 0.7 0.2
Klær og skotøy -0.5 -1.4
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0 0
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -2.3 -1.5
Totalindeks KPI - JAE 0 0.1
Totalindeks KPI 0 0