Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Store regionale prisforskjeller mellom nytt og brukt

Publisert:

I 2016 var kvadratmeterprisen for en brukt enebolig i gjennomsnitt 70 prosent av prisen for en ny enebolig. Forholdet mellom prisen på nye og brukte eneboliger er nesten uforandret siden 2015. Det er store regionale forskjeller i prisforholdet mellom nye og brukte eneboliger.

Nye eneboliger fullført i 2016 kostet i gjennomsnitt 33 584 kroner per kvadratmeter inklusive tomt.

Kvadratmeterprisen for brukte eneboliger som ble omsatt samme år, var i gjennomsnitt 23 368 kroner. 

Store regionale forskjeller

I Oslo minker prisforskjellene mellom brukte og nye eneboliger, og en brukt1 enebolig koster nå 89 prosent av en ny. I Bergen og Trondheim øker derimot tilsvarende forskjeller, og en brukt enebolig koster nå rundt 80 prosent av en ny. I fylkene Nord-Trøndelag, Oppland og Hedmark er forskjellen mellom brukte og nye eneboliger størst: Der koster nå en brukt enebolig rundt 57 prosent av en ny. 

Figur 1

"Figur 1. Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for brukte og nye eneboliger, etter fylke. 2016

Størst prisnedgagn på nye boliger i Rogaland

Kvadratmeterprisen på nye eneboliger varierer fra 27 666 kroner i Aust-Agder til 58 235 kroner i Oslo. Til tross for en prisnedgang i 2016 er Stavanger fortsatt den nest dyreste byen for kjøpere av nye eneboliger, med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 44 839 kroner for en ny enebolig. Stavanger og Rogaland er regionene med størst prisnedgang siden 2015 med henholdsvis 5,9 og 3,8 prosent. 

Trondheim har passert Bergen og Stavanger på bruktmarkedet

Kvadratmeterprisen på brukte eneboliger varierer fra 16 059 kroner i Nord-Trøndelag til 51 941 kroner i Oslo. Trondheim har passert Bergen og Stavanger og er nå den nest dyreste byen målt i gjennomsnittlig kvadratmeterpris.

1 Ordet ble rettet kl. 10.35, 28. mars 2017.

Kontakt