Stabil økning i prisene for utleie av næringseiendom

Publisert:

Utleieprisene for næringseiendom økte med 2,5 prosent fra 2014 til 2015. I perioden 2010-2015 har utleieprisene økt med nærmere 15 prosent.

SSBs nye indeks for utleie av næringseeindom viser at det er utleie av hotelleiendom som har hatt størst prisøkning mellom 2014 og 2015: 4,1 prosent. I perioden 2010-2015 er det derimot utleie av verkstedlokaler som har hatt den sterkeste prisveksten på nær 25 prosent, mens butikklokaler har hatt den svakeste prisveksten på 9,9 prosent. Delindeksen for kontorlokaler ligger på gjennomsnittet for hele perioden, noe som kan forklares ved at dette er den dominerende eiendomstypen målt i verdi. Til sammenligning har konsumprisindeksen (KPI) økt med 8,6 prosent i denne perioden.

Figur 1. Prisindeks for utleie av næringseiendom. 2010=100

Butikk Hotell Industri Kontor Lager Verksted Annet Totalt
2010 100 100 100 100 100 100 100 100
2011 102.0 102.0 102.8 103.1 104.7 105.2 103.5 102.9
2012 103.9 106.0 104.9 106.1 109.4 109.8 107.9 105.9
2013 105.0 108.9 107.5 109.0 113.1 115.0 112.5 108.7
2014 107.4 113.5 110.3 112.2 116.8 120.7 117.3 112.0
2015 109.9 118.1 112.7 114.8 119.6 124.6 120.3 114.8

 

Kontakt