Oljedrevet nedgang i PPI

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) falt 3,5 prosent fra november til desember, drevet av videre nedgang i prisene på råolje, naturgass og raffinerte petroleumsprodukter.

Oljeprisen gikk videre ned i desember, og lå mot slutten av desember under 60 dollar pr fat. Siden toppen i oktober har prisen på nordsjøolje (Brent Blend) målt i norske kroner falt nesten 24 prosent, en viktig forklaring til at Produsentprisindeksen har falt de siste to månedene.

– I tillegg falt også prisene på naturgass og raffinerte petroleumsprodukter, sistnevnte ned 8,8 prosent. Prisene falt på de fleste typer petroleumsprodukter, inkludert flere typer drivstoff, forteller rådgiver i SSB Espen Hauan.

Elektrisitetsprisene på sin side steg 6,3 prosent fra november til desember. Økningen kan blant annet ha sammenheng med en lavere fyllingsgrad enn vanlig i norske vannmagasin samlet sett, noe som var tilfelle i lengre perioder i 2018.

– Ser man på indeksen for elektrisitet på litt lengre sikt, må man tilbake til 2011 for å se elektrisitetspriser liknende nivå som desember 2018. Det samme gjelder den månedlige systemprisen ved Nord Pool, sier Hauan.

Figur 1. Prisindekser. 2015=100

PPI totalt Olje og gassutvinning Raffinerte petroleumsprodukter
Jan. 2017 100.5 94.5 114.4
Feb. 2017 103.3 99.3 122.9
Mar. 2017 102.2 98.1 114
Apr. 2017 100 90.8 112.6
Mai 2017 99.2 88.5 107
Jun. 2017 96.7 83.8 101.5
Jul. 2017 95.7 80.8 97.4
Aug. 2017 96.1 81.4 100.8
Sep. 2017 98.9 87 111.6
Okt. 2017 101.3 95.2 118.7
Nov.2017 104.6 101.5 120.4
Des. 2017 107.6 108.9 132.3
Jan. 2018 110.9 116.1 132.9
Feb. 2018 108.1 105 128.3
Mar. 2018 108.7 106.9 123.9
Apr. 2018 112.3 119.2 125.8
Mai 2018 113.6 121 138.2
Jun. 2018 116.1 122.6 149.8
Jul. 2018 117.3 123.9 149.9
Aug. 2018 118 126.2 146
Sep. 2018 119.7 131.6 149
Okt. 2018 124.1 144.7 158.3
Nov.2018 120.2 131.4 156
Des. 2018 115.9 119.3 142.2

Lavere tolvmånedersvekst i PPI

Gjennom deler av 2018 har tolvmåndersveksten i PPI vært relativt høy. Eksempelvis var tolvmåndersveksten over 20 prosent i perioden juni til oktober 2018. Flere næringer som opplevde stigende priser gjennom våren og sommeren, snudde prisutviklingen i løpet av siste halvår av 2018. Dette har bidratt til å redusere tolvmånedersveksten i PPI som endte på 7,8 prosent i desember.

  • Prisene på råolje og naturgass steg samlet sett i perioden februar-oktober, men har siden falt kraftig.
  • Prisen på raffinerte petroleumsprodukter steg gjennom deler av perioden mars til oktober, men har siden falt.
  • Metallprisene steg gjennom mesteparten av første halvår, men har falt siden juni.
  • Elektrisitetsprisene på sin side var nesten 50 prosent høyere enn samme tid året før, noe den også var gjennom store deler av 2018.

Høy årsvekst på grunn av høye priser på energivarer

PPI steg 14,8 prosent fra 2017 til 2018. Dette skyldes i stor grad at prisene på energivarer som råolje, naturgass, raffinerte petroleumsprodukter og spesielt elektrisitet steg kraftig i løpet av 2018. Årsveksten på olje og naturgass var 32,3 prosent samlet sett. Produsentprisene på elektrisitet steg hele 40 prosent fra 2017 til 2018.

 

Kontakt