Økte kostnader for vinterdrift av veger i 2017

Publisert:

Kostnadene for vinterdrift av veger økte med 2,5 prosent fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. For 2017 økte kostnadene med 3,3 prosent i gjennomsnitt.

I følge byggekostnadsindeks for veganlegg for veganlegg steg kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av veganlegg med 3,4 prosent i 4. kvartal 2017 sammenlignet med 4. kvartal 2016. Dette er litt lavere enn den økningen som er observert i gjennomsnitt for 2017. Gjennom 2017 har kostnadsutviklingen for drift og vedlikehold av veger sunket noe og i gjennomsnitt endte økningen på 4,6 prosent. Kraftigst økning var det i delindeksen asfaltering av veger, der kostnadene steg med 9,8 prosent fra 2016. Økningen har sammenheng med økte materialkostnader.

Byggekostnadsindeks for veganlegg i alt økte med 3,7 prosent fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Byggekostnadene for veg i dagen, fjelltunnel og betongbru steg med henholdsvis 4,9, 2,6 og 1,5 prosent samme i periode.

Figur 1. Byggekostnadsindeks for veganlegg og kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger. Prosentvis endring fra samme kvartal året før

Veganlegg Drift og vedlikehold av veger
3.1 3.7
2.9 3.4
1.6 1.7
3.9 3.2
4.7 3.6
4. kv. 2004 4.7 3.1
5.0 3.7
3.9 4.0
3.4 4.6
4. kv. 2005 3.7 4.9
3.8 5.1
3.9 4.7
4.4 4.3
4. kv. 2006 4.6 4.3
5.0 3.8
5.8 4.5
6.4 5.6
4. kv. 2007 7.9 8.5
8.7 10.0
9.2 10.4
10.1 11.6
4. kv. 2008 5.0 3.8
2.7 0.6
0.8 -0.6
-0.9 -1.7
4. kv. 2009 1.2 2.4
2.6 4.6
3.3 5.1
3.0 3.3
4. kv. 2010 4.0 4.4
5.9 6.6
6.2 6.8
6.3 7.0
4. kv. 2011 5.4 6.1
3.9 4.9
2.6 3.2
2.3 2.4
4. kv. 2012 2.4 2.2
2.1 1.0
3.0 1.4
3.9 3.8
4. kv. 2013 2.5 3.1
2.9 3.5
2.1 3.4
2.2 2.4
4. kv. 2014 2.3 1.7
1.7 -0.8
2.1 0.4
1.2 -0.8
4. kv. 2015 2.2 0.4
1.3 0.4
1.4 0.2
2.1 1.6
4. kv. 2016 2.2 2.8
4.6 7.0
3.5 4.9
2.3 3.4
4. kv. 2017 3.7 3.4

 

Kontakt