KPI opp 1,7 prosent siste tolv måneder

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) gikk ned 0,4 prosent fra juli til august 2020, mens KPI-JAE falt 0,4 prosent. Fra august 2019 til august 2020 gikk KPI opp 1,7 prosent, mens KPI-JAE steg 3,7 prosent i samme periode.

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien har fått konsekvenser for KPI også i august. Selv om de fleste tjenestene igjen er tilgjengelige, og inngår som normalt i KPI, blir blant annet flere tjenester knyttet til reiseliv fortsatt særskilt behandlet. Tjenester der det i august har vært tilnærmet fullt bortfall av konsum utgjør om lag 2,5 prosent av total KPI målt i form av KPI-vektene, og prisene på disse tjenestene er i hovedsak estimert basert på sesongfaktorer.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mar. 2019 2.9 2.7
Apr. 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3
Juli 2019 1.9 2.2
Aug. 2019 1.6 2.1
Sep. 2019 1.5 2.2
Okt. 2019 1.8 2.2
Nov. 2019 1.6 2
Des. 2019 1.4 1.8
Jan. 2020 1.8 2.9
Feb. 2020 0.9 2.1
Mar. 2020 0.7 2.1
Apr. 2020 0.8 2.8
Mai 2020 1.3 3
Juni 2020 1.4 3.1
Juli 2020 1.3 3.5
Aug. 2020 1.7 3.7

Prisnedgang i august

KPI gikk ned 0,4 prosent fra juli til august 2020. Den største bidragsyteren til nedgangen var transporttjenester som samlet gikk ned 9,8 prosent, og prisnedgangen skyldes blant annet prisene for utenlandsreiser som er estimert med sesongfaktor.

Den nest største bidragsyteren til nedgangen i KPI var matvarer som viste prisnedgang på 1,2 prosent fra juli til august. Dette kan sees i sammenheng med tilbudskampanjer på mat, som er utbredt etter fellesferien. I tillegg bidro prisnedganger på blant annet boligtekstiler, drivstoff, og klær.

Det ble også målt en prisnedgang i foreldrebetaling for skolefritidsordning (SFO) i august. Denne prisnedgangen må ses i sammenheng med at det fra 1. august ble innført en nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling i SFO for familier med lav inntekt.

I motsatt retning bidro særlig strømprisene hvor det i perioden ble målt en prisoppgang i elektrisitet inkludert nettleie på 3,9 prosent. I tillegg bidro blant annet oppgang i prisene på bøker og husleie til å dempe nedgangen i KPI.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Juli 2020 - august 2020 Juli 2019 - august 2019
Andre varer og tjenester -0.2 0
Hotell- og restauranttjenester 0.5 0.4
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.6 0.2
Post- og teletjenester 1 1.2
Transport -2.8 -2.3
Helsepleie 0.6 2.2
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -1.1 -3.4
Bolig, lys og brensel 0.7 0.4
Klær og skotøy -1.1 0.7
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -0.1 -0.1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0.9 -2.4
Totalindeks KPI - JAE -0.4 -0.6
Totalindeks KPI -0.4 -0.7

Prisoppgang siste 12 måneder

KPI steg 1,7 prosent fra august 2019 til august 2020. Oppgangen skyldes i hovedsak prisene på matvarer, som viste en tolvmånedersvekst på 4,2 prosent i august. I tillegg bidro særlig møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler med en oppgang på 10,6 prosent siden august i fjor.

Oppgangen i KPI siste tolv måneder ble dempet av strømprisene. Elektrisitet inkludert nettleie viste et prisfall på 33,4 prosent fra august 2019 til august i år.

Økt veksttakt i tolvmånedersveksten

Den løpende tolvmånedersveksten steg fra 1,3 prosent i juli til 1,7 prosent i august. Den største bidragsyteren til oppgangen i tolvmånedersveksten var prisutviklingen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer, som gikk ned 0,9 prosent fra juli til august i år, mens den falt med 2,4 prosent i samme periode i fjor. I tillegg bidro prisutviklingen på møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler, som falt med 0,1 prosent fra juli til august i år, mot en prisnedgang på 5,3 prosent i samme periode året før.

Oppgangen in tolvmånedersveksten ble dempet av et prisfall på klær fra juli til august i år, mens det i fjor ble registrert prisoppgang i samme periode.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 3,7 prosent, en oppgang på 0,2 prosentpoeng fra juli 2020.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. August 2019 - August 2020

August 2019 - august 2020
Andre varer og tjenester 4
Hotell- og restauranttjenester 2.2
Utdanning 3.5
Kultur og fritid 3.9
Post- og teletjenester 4.9
Transport 2
Helsepleie 1.9
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 10
Bolig, lys og brensel -4.1
Klær og skotøy 0.2
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.9
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 3.7
Totalindeks KPI - JAE 3.7
Totalindeks KPI 1.7

Korona-konsekvenser for KPI for august

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien får konsekvenser for KPI også for august. Tjenester som fortsatt er stengt eller som hadde tilnærmet fullt bortfall av konsum i august, slik som idrettsarrangementer, fikk prisutviklingen fremskrevet med endringen i total KPI fra juli til august. Tjenester med tydelig sesongvariasjon i prisene slik som flyreiser utenlands og pakketurer ble fremskrevet med sesong. Metodisk er behandlingen lik med det som ble gjort i april, mai, juni og juli, se Korona-konsekvenser for KPI for mer informasjon.

Midlertidig endret lav MVA-sats og flypassasjeravgift

Som ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien ble lav sats for merverdiavgift (MVA) redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april 2020. Lav MVA-sats gjelder blant annet persontransport og overnatting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. I tillegg er flypassasjeravgiften midlertidig opphevet. I KPI-JA og KPI-JAE er dette behandlet slik at de tjenester som er definert som tilnærmet uten konsum som følge av koronakrisen ikke blir påvirket av endrede avgiftssatser. For de tjenester hvor det har vært konsum og som er omfattet av disse satsene, er disse avgiftsjustert i henhold til nye lavere satser.

 

Sesongkorrigert KPI total og KPI-JAE

SSB utarbeider også månedlig sesongkorrigerte tall for KPI totalindeks og for KPI-JAE totalindeks. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra perioden som berøres av krisen ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere de aktuelle periodene i 2020 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering av total KPI og total KPI-JAE er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.