KPI opp 1,5 prosent siste 12 måneder

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,5 prosent fra juli 2016 til juli 2017, mens KPI-JAE steg 1,2 prosent i samme periode. KPI gikk opp 0,3 prosent fra juni til juli.

Figur 1. Konsumprisindeks. Endring fra samme måned året før

KPI KPI-JAE
Juli 2015 1.8 2.7
Aug. 2015 2 2.9
Sep. 2015 2.1 3.1
Okt. 2015 2.4 3.1
Nov. 2015 2.7 3.2
Des. 2015 2.3 3
Jan. 2016 2.9 3.1
Feb. 2016 3.2 3.4
Mar. 2016 3.3 3.4
Apr. 2016 3.3 3.2
Mai 2016 3.4 3.2
Juni 2016 3.7 3.1
Juli 2016 4.4 3.7
Aug. 206 4 3.3
Sep. 2016 3.6 3
Okt. 2016 3.7 3
Nov. 2016 3.6 2.6
Des. 2016 3.5 2.5
Jan. 2017 2.8 2.1
Feb. 2017 2.5 1.6
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2

Tolvmånedersveksten i KPI falt 0,4 prosentpoeng fra juni til juli, til 1,5 prosent, viser konsumprisindeksen. Nedgangen var hovedsakelig forårsaket av utviklingen i klesprisene. Prisene på klær falt 8,6 prosent fra juni til juli i år, mens de kun falt 2,4 prosent i samme periode i fjor. I motsatt retning trakk prisutviklingen på flyreiser, som hadde kraftigere prisoppgang fra juni til juli i år enn tilsvarende periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 1,2 prosent i juli, ned 0,4 prosentpoeng fra juni. Nedgangen skyldes blant annet den ovennevnte prisutviklingen på klær.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Juni 2017 – juli 2017 Juni 2016 – juli 2016
Andre varer og tjenester 0.2 0.3
Hotell- og restauranttjenester -0.3 -0.1
Utdanning 0 0
Kultur og fritid -0.1 0.1
Post- og teletjenester 0 0
Transport 1.1 1.1
Helsepleie 0.1 2
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 0.4 0.5
Bolig, lys og brensel 0.3 0.2
Klær og skotøy -7.9 -2.5
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0.5 0.5
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 2.7 2.9
Totalindeks KPI - JAE 0.3 0.7
Totalindeks KPI 0.3 0.7

Prisoppgang på jordbruksvarer

Fra juni til juli steg KPI 0,3 prosent, og det var økte priser på matvarer og alkoholfrie drikkevarer som bidro mest til oppgangen. Importerte og norske jordbruksvarer steg henholdsvis 3,1 og 1,9 prosent i perioden. Det var særlig frukt og kaffe som preget oppgangen innen de importerte jordbruksvarene, mens kjøtt og ost bidro mest til å trekke opp de norske jordbruksvarene. Økningen i matvareprisene kan sees i sammenheng med at målprisendringene på jordbruksvarer trer i kraft 1 juli. I tillegg er juli en av månedene leverandørene normalt også justerer sine priser. Juli er vanligvis også preget av færre tilbudskampanjer på matvarer.

Fra juni til juli steg prisene på flybilletter samlet sett med 13,9 prosent til tross for en nedgang i prisene på innenriksflygninger. Prisene steg dermed for andre måned på rad, men er fremdeles under prisnivået for juli i fjor.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Juli 2016 – juli 2017

Juli 2016 – juli 2017
Andre varer og tjenester 2.2
Hotell- og restauranttjenester 3.7
Utdanning 5.3
Kultur og fritid 3.1
Post- og teletjenester 0.2
Transport 2.3
Helsepleie 1.4
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -2.3
Bolig, lys og brensel 2.6
Klær og skotøy -5.3
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0.7
Totalindeks KPI - JAE 1.2
Totalindeks KPI 1.5