KPI opp 1,2 prosent siste tolv måneder

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,2 prosent fra oktober 2016 til oktober 2017, mens KPI-JAE steg 1,1 prosent i samme periode. Fra september til oktober 2017 gikk KPI opp 0,1 prosent.

Figur 1. Konsumprisindeks. Endring fra samme måned året før

KPI KPI-JAE
Okt. 2015 2.4 3.1
Nov. 2015 2.7 3.2
Des. 2015 2.3 3
Jan. 2016 2.9 3.1
Feb. 2016 3.2 3.4
Mar. 2016 3.3 3.4
Apr. 2016 3.3 3.2
Mai 2016 3.4 3.2
Juni 2016 3.7 3.1
Juli 2016 4.4 3.7
Aug. 2016 4 3.3
Sep. 2016 3.6 3
Okt. 2016 3.7 3
Nov. 2016 3.6 2.6
Des. 2016 3.5 2.5
Jan. 2017 2.8 2.1
Feb. 2017 2.5 1.6
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Okt. 2017 1.2 1.1

Fra september til oktober gikk konsumprisindeksen opp 0,1 prosent. Den viktigste bidragsyteren i positiv retning er flyreiser, med en prisøkning på 16,9 prosent. Prisen gikk opp for både innenlands- og utenlandsreiser, som må sees i sammenheng med høstferien. En prisnedgang på drivstoff og elektrisitet bidro til å dempe oppgangen i KPI.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

September 2017 – oktober 2017 September 2016 – oktober 2016
Andre varer og tjenester 0.5 -0.1
Hotell- og restauranttjenester 0.1 0.2
Utdanning 0 0
Kultur og fritid -0.4 0.3
Post- og teletjenester 0.2 0.5
Transport 0.1 0
Helsepleie 0.1 0.2
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 0.6 0.6
Bolig, lys og brensel -0.2 1.4
Klær og skotøy -0.1 2.1
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -0.2 0.2
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0.3 -0.5
Totalindeks KPI - JAE 0.3 0.2
Totalindeks KPI 0.1 0.5

Lav konsumprisvekst siste tolv måneder

KPI steg med 1,2 prosent fra oktober 2016 til oktober 2017. Det er den laveste tolvmånedersveksten siden februar 2013. En moderat økning i beregnet husleie for selveiere samt prisøkning på restauranttjenester og drivstoff er de viktigste bidragsyterne til oppgangen i KPI de siste tolv månedene. Prisnedgang på møbler og matvarer bidrar til å dempe oppgangen i KPI.

Strømpriser bak nedgang i tolvmånedersvekst

Fra september til oktober gikk tolvmånedsveksten i KPI ned fra 1,6 til 1,2 prosent. Den viktigste årsaken til nedgangen er elektrisitet inkludert nettleie. Denne komponenten gikk ned 2,6 prosent fra september til oktober i år, mens den i samme periode i fjor gikk opp med 8,8 prosent. Nedgangen i elektrisitetsprisene i år må sees i sammenheng med en kombinasjon av høyere fyllingsgrad i vannmagasinene og mildere vær enn tilsvarende periode i fjor. Dette bidro til at tolvmånedersveksten i KPI-JEL holdt seg uendret på 1,3 prosent fra september til oktober.

Tolvmånedersveksten for KPI-JAE var 1,1 prosent, en oppgang på 0,1 prosentpoeng fra september.  

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Oktober 2016 – oktober 2017

Oktober 2016 – Oktober 2017
Andre varer og tjenester 2.3
Hotell- og restauranttjenester 3.2
Utdanning 4.3
Kultur og fritid 2
Post- og teletjenester 0.8
Transport 2.9
Helsepleie 0.9
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -2.8
Bolig, lys og brensel 1.7
Klær og skotøy -0.9
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 1.7
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -1.2
Totalindeks KPI - JAE 1.1
Totalindeks KPI 1.2