Ingen 17. mai uten is

Publisert:

Hvert år inntar nordmenn store mengder iskrem – nok til at vi trygt kan kalle oss en iskremnasjon. Men hvordan har egentlig prisene på iskrem utviklet seg de siste årene?

De viktigste råvarene i iskrem er fløte, egg og sukker. Følger vi prisutviklingen til disse råvarene over de siste ti årene, ser vi at prisene har økt mer enn den generelle prisøkningen på matvarer. Fra 2006 til 2016 steg prisene på sukker, egg og fløte henholdsvis 43, 38 og om lag 40 prosent, mens den generelle prisoppgangen på alle matvarer sett under ett har vært rundt 21 prosent.

Med dette skulle man kanskje tro at prisene på iskrem har økt mer enn prisene på andre matvarer og blitt relativt sett dyrere. Prisene på is har imidlertid kun steget 16 prosent de siste ti årene og har dermed hatt en relativt mindre prisøkning enn andre matvarer sett under ett til tross for dyrere råvarer – til glede for den iskremnasjonen vi er.

Figur 1. Iskrem-ingredienser, prisøkning i prosent 2006–2016

Endring Endring
Is 16
Egg 38
Fløte 40
Sukker 43
Matvarer 21

Kontakt