HKPI uendra sist månad

Publisert:

Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) var 106,3 (2015=100) i oktober, uendra frå september 2017. Tolvmånadersveksten var 1,0 prosent i oktober, ned 0,6 prosentpoeng frå september.

Etter publiseringen av oktobertallene 10. november opphører den månedlige artikkelen for HKPI. HKPI indeksverdi, månedsendring og 12-månedersendring publiseres heretter direkte i statistikkbanktabell 03700 kl 08.00 publiseringsdagen.

Internasjonale samanlikningar

Eurostat gir deg samanlikning av statistikk frå fleire land, deriblant Norge. Her finn du mellom anna HKPI for fleire land.