Gassprisen løftet PPI

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) steg 3,6 prosent fra september til oktober. En økning i gassprisen på over 20 prosent var viktigste bidragsyter.

Prisen på norsk naturgass steg kraftig og bidro dermed til at PPI fortsatte oppgangen for åttende måned på rad. Oljeprisen er en viktig ledesnor for gassprisen, noe som kan illustreres med at både olje- og gassprisene stort sett har hatt en oppadgående trend siden sommeren 2017. I tillegg vil ofte kaldere vær i Europa bidra til økt etterspørsel etter gass og dermed høyere priser da gassen i stor grad brukes til oppvarming. Dette bidrar til at gassprisen har et visst sesongmønster som oljeprisen ikke har.

Høyere priser på olje og gass gir høyere eksportinntekter

Prisindeksen for olje- og gassutvinning har i løpet av de siste månedene kommet opp på lignende nivåer som i tidsrommet fra 2011 og fram til oljeprisfallet høsten 2014. I den perioden var oljeprisen stort sett over 100 dollar per fat, mens den i oktober 2018 var rundt 80 dollar per fat. I PPI måles imidlertid alle prisene i norske kroner. I årene fra og med 2011 og gjennom mesteparten av 2014 var den norske krona betydelig sterkere mot dollar enn den er i dag. I det nevnte tidsrommet var kursen mot amerikanske dollar stort sett rundt 6 NOK per USD, mens kursen i dag ligger over 8. Dette betyr at den relativt svakere kronekursen mot dollar gir høyere eksportpriser målt i kroner.

Figur 1

Figur 1. Oljepris Brent Blend Spot

De økte eksportprisene slår dermed ut i verdi, noe som kan finnes igjen i SSBs statistikk utenrikshandel med varer. De foreløpige tallene fra statistikken viser at Norge eksporterte olje for over 198 milliarder kroner og gass for over 172 milliarder i løpet av de tre første kvartalene i 2018. Dette var over 20 prosent mer enn i samme tidsrom i fjor, både for olje og gass. Dersom man sammenligner volumene, i dette tilfellet antall fat og antall kubikkmeter, var det derimot en nedgang for både olje og gass.

Energivarene trakk i ulike retninger

I tillegg til olje- og gassutvinning bidro en prisoppgang på 6,2 prosent på raffinerte petroleumsprodukter også til å dra opp PPI. Største bidragsyter for å motvirke oppgangen var et fall i strømprisene på 7,6 prosent. Dette var andre måned på rad med nedgang. Strømprisene steg en del i sommer, blant annet på grunn av tørt vær, og var på uvanlig høye nivåer for årstiden. Dermed viser 2018 så langt noe såpass uvanlig som at strømprisene har nådd en foreløpig topp i sommermånedene.

Kontakt