Auke i byggjekostnader

Publisert:

Byggjekostnadene for bustader auka med 0,4 prosent frå april til mai i år. Arbeidskraftkostnadene steig med 0,9 prosent medan materialkostnadene steig med 0,2 prosent i same periode.

Byggjekostnadene gjekk opp med 0,4 prosent både for einebustad og for bustadblokk frå april til mai i år. Lønnsstatistikken for 1. kvartal 2017 er rekna inn i byggjekostnadene for mai 2017.

Frå mai 2016 til mai 2017 auka kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med høvesvis 2,6 og 2,8 prosent. De tilsvarande materialkostnadene steig med 2,7 og 3,3 prosent i same periode for einebustad og bustadblokk.

Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Prosentvis endring frå same månad året før

Bustader i alt Einebustader av tre Bustadblokk
Jan. 2004 2.3 2.3 2.3
Feb. 2004 1.9 2.0 1.2
Mars 2004 2.0 2.1 1.7
April 2004 2.5 2.6 2.5
Mai 2004 2.9 2.8 3.2
Juni 2004 3.2 3.2 3.8
Juli 2004 3.6 3.5 4.4
Aug. 2004 3.4 3.1 4.2
Sept. 2004 3.4 3.2 4.2
Okt. 2004 3.4 3.1 4.3
Nov. 2004 3.6 3.3 4.5
Des. 2004 3.8 3.6 4.7
Jan. 2005 3.7 3.5 4.5
Feb. 2005 3.8 3.6 4.6
Mars 2005 3.9 3.7 4.4
April 2005 3.5 3.3 4.1
Mai 2005 3.6 3.5 4.1
Juni 2005 3.2 3.1 3.7
Juli 2005 3.0 2.9 3.4
Aug. 2005 3.1 3.0 3.6
Sept. 2005 3.0 2.9 3.5
Okt. 2005 3.2 3.1 3.5
Nov. 2005 3.9 3.7 4.4
Des. 2005 3.0 2.9 3.5
Jan. 2006 3.0 2.9 3.5
Feb. 2006 3.0 2.7 3.4
Mars 2006 2.9 2.6 3.5
April 2006 3.0 2.9 3.7
Mai 2006 3.2 3.0 4.0
Juni 2006 3.5 3.2 4.1
Juli 2006 3.5 3.3 4.1
Aug. 2006 3.7 3.5 4.2
Sept. 2006 3.7 3.5 4.3
Okt. 2006 4.7 4.5 5.1
Nov. 2006 5.2 5.2 5.4
Des. 2006 5.5 5.4 5.6
Jan. 2007 6.2 6.4 5.8
Feb. 2007 6.3 6.6 5.8
Mars 2007 6.3 6.7 5.7
April 2007 7.6 8.5 6.3
Mai 2007 7.9 9.0 6.2
Juni 2007 7.9 9.0 6.1
Juli 2007 7.8 8.9 6.0
Aug. 2007 7.9 9.0 6.2
Sept. 2007 8.0 9.1 6.3
Okt. 2007 7.4 8.5 5.6
Nov. 2007 7.6 8.6 6.0
Des. 2007 7.6 8.5 6.2
Jan. 2008 7.1 7.5 6.4
Feb. 2008 7.2 7.6 6.6
Mars 2008 7.2 7.4 6.8
April 2008 6.0 5.8 6.3
Mai 2008 5.5 5.0 6.0
Juni 2008 5.4 4.9 6.2
Juli 2008 5.5 5.0 6.4
Aug. 2008 5.7 5.1 6.6
Sept. 2008 5.4 4.8 6.3
Okt. 2008 5.3 4.6 6.6
Nov. 2008 4.4 3.8 5.3
Des. 2008 3.9 3.4 4.6
Jan. 2009 3.4 3.2 3.9
Feb. 2009 3.1 3.0 3.4
Mars 2009 2.8 2.7 3.0
April 2009 2.4 2.4 2.6
Mai 2009 2.2 2.2 2.2
Juni 2009 2.1 2.2 1.9
Juli 2009 2.0 2.2 1.8
Aug. 2009 2.1 2.3 1.5
Sept. 2009 2.3 2.7 1.6
Okt. 2009 2.1 2.6 1.2
Nov. 2009 1.5 2.0 0.6
Des. 2009 1.8 2.3 1.0
Jan. 2010 2.0 2.4 1.2
Feb. 2010 2.5 2.7 1.9
Mars 2010 2.8 3.1 2.4
April 2010 3.4 3.5 3.0
Mai 2010 3.8 3.9 3.4
Juni 2010 3.7 3.9 3.3
Juli 2010 3.6 3.7 3.2
Aug. 2010 3.2 3.3 2.8
Sept. 2010 3.0 3.1 2.8
Okt. 2010 3.2 3.2 3.0
Nov. 2010 3.6 3.5 3.6
Des. 2010 3.6 3.6 3.6
Jan. 2011 4.0 3.9 4.1
Feb. 2011 3.7 3.6 3.9
Mars 2011 3.8 3.7 3.9
April 2011 3.5 3.4 3.7
Mai 2011 3.6 3.6 3.7
Juni 2011 3.7 3.7 4.0
Juli 2011 3.7 3.7 4.0
Aug. 2011 3.6 3.6 3.9
Sept. 2011 3.5 3.4 3.8
Okt. 2011 3.6 3.5 3.7
Nov. 2011 3.5 3.6 3.8
Des. 2011 3.5 3.5 3.7
Jan. 2012 3.3 3.4 3.3
Feb. 2012 3.3 3.4 3.1
Mars 2012 3.2 3.3 3.1
April 2012 3.2 3.4 2.9
Mai 2012 2.9 3.1 2.7
Juni 2012 2.8 2.9 2.5
Juli 2012 2.9 3.1 2.5
Aug. 2012 3.3 3.4 2.8
Sept. 2012 3.3 3.5 2.9
Okt. 2012 3.0 3.2 2.8
Nov. 2012 3.0 3.1 2.9
Des. 2012 3.0 3.1 2.8
Jan. 2013 3.1 3.1 3.0
Feb. 2013 3.1 3.1 3.0
Mars 2013 2.7 2.7 2.7
April 2013 2.7 2.6 2.8
Mai 2013 2.9 2.8 3.0
Juni 2013 2.9 3.0 3.0
Juli 2013 2.9 2.8 3.0
Aug. 2013 3.0 2.9 3.2
Sept. 2013 2.9 2.8 3.0
Okt. 2013 2.8 2.8 3.0
Nov. 2013 2.8 2.7 2.6
Des. 2013 2.8 2.8 2.7
Jan. 2014 2.7 2.8 2.5
Feb. 2014 2.9 3.0 2.7
Mars 2014 2.9 3.0 2.8
April 2014 3.8 4.1 3.1
Mai 2014 3.6 4.1 2.9
Juni 2014 3.6 4.0 2.9
Juli 2014 3.6 4.0 2.9
Aug. 2014 3.3 3.7 2.6
Sept. 2014 3.4 3.8 2.7
Okt. 2014 3.4 3.7 2.7
Nov. 2014 3.3 3.6 2.7
Des. 2014 3.3 3.6 2.7
Jan. 2015 3.3 3.5 2.7
Feb. 2015 3.1 3.4 2.6
Mars 2015 3.2 3.5 2.5
April 2015 2.5 2.7 2.2
Mai 2015 2.5 2.6 2.2
Juni 2015 2.4 2.5 2.1
Juli 2015 2.4 2.6 2.2
Aug. 2015 2.3 2.5 1.9
Sept. 2015 2.3 2.4 1.8
Okt. 2015 2.4 2.5 2.0
Nov. 2015 2.2 2.2 2.0
Des. 2015 2.1 2.2 2.0
Jan. 2016 2.1 2.2 1.9
Feb. 2016 1.9 1.9 1.8
Mars 2016 1.8 1.8 1.6
April 2016 2.3 2.3 2.0
Mai 2016 2.4 2.5 2.3
Juni 2016 2.5 2.5 2.4
Juli 2016 2.6 2.6 2.6
Aug. 2016 2.8 2.8 2.8
Sept. 2016 2.7 2.7 2.7
Okt. 2016 2.8 2.8 2.7
Nov. 2016 2.8 2.9 2.7
Des. 2016 3.0 3.0 2.9
Jan. 2017 2.9 2.9 2.9
Feb. 2017 3.0 3.0 2.9
Mars 2017 3.1 3.1 3.2
April 2017 2.7 2.6 2.9
Mai 2017 2.7 2.6 2.8

Figur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindekser for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100

Trelast Betong Armeringsstål
Jan. 2005 99.8 98.5 101.5
Feb. 2005 99.4 99.1 101.9
Mars 2005 99.4 99.4 101.3
April 2005 99.8 100.0 100.8
Mai 2005 99.5 100.0 100.7
Juni 2005 100.0 100.4 99.3
Juli 2005 100.2 100.6 99.0
Aug. 2005 100.2 100.6 98.9
Sept. 2005 100.2 100.0 98.5
Okt. 2005 100.5 100.5 99.7
Nov. 2005 100.4 100.6 99.6
Des. 2005 100.5 100.5 98.7
Jan. 2006 101.2 102.7 97.9
Feb. 2006 101.1 103.6 97.6
Mars 2006 101.1 103.8 97.6
April 2006 102.3 104.3 98.6
Mai 2006 102.5 104.0 99.7
Juni 2006 102.6 104.3 101.5
Juli 2006 102.7 104.5 104.4
Aug. 2006 102.6 104.7 104.8
Sept. 2006 102.8 104.6 105.4
Okt. 2006 106.4 104.5 109.4
Nov. 2006 106.6 104.5 109.4
Des. 2006 107.0 104.6 109.2
Jan. 2007 115.9 107.1 109.2
Feb. 2007 117.2 107.8 110.9
Mars 2007 117.4 109.3 112.2
April 2007 130.2 109.8 113.3
Mai 2007 132.5 110.4 113.8
Juni 2007 132.4 110.5 121.0
Juli 2007 133.1 110.5 121.1
Aug. 2007 133.1 110.5 121.2
Sept. 2007 133.3 110.9 120.7
Okt. 2007 134.1 110.9 120.5
Nov. 2007 134.7 111.6 119.8
Des. 2007 134.8 112.8 119.8
Jan. 2008 134.0 114.2 119.8
Feb. 2008 133.8 114.9 120.9
Mars 2008 132.7 115.4 122.1
April 2008 131.1 116.2 131.4
Mai 2008 129.9 116.1 134.5
Juni 2008 128.4 116.1 150.8
Juli 2008 128.3 116.3 154.7
Aug. 2008 127.1 116.7 154.0
Sept. 2008 126.3 117.4 153.1
Okt. 2008 123.3 117.2 150.3
Nov. 2008 121.8 117.3 143.7
Des. 2008 121.3 117.4 142.0
Jan. 2009 119.6 118.6 136.6
Feb. 2009 118.4 118.6 129.4
Mars 2009 117.6 119.1 125.6
April 2009 116.3 120.3 122.9
Mai 2009 114.8 120.3 113.8
Juni 2009 114.6 121.0 113.5
Juli 2009 116.2 121.0 113.6
Aug. 2009 119.5 121.4 114.2
Sept. 2009 123.3 121.3 114.1
Okt. 2009 125.3 122.7 114.5
Nov. 2009 126.0 122.6 113.1
Des. 2009 125.9 123.4 112.2
Jan. 2010 125.7 122.8 111.2
Feb. 2010 125.7 122.7 111.3
Mars 2010 125.8 123.0 111.1
April 2010 127.9 124.1 118.5
Mai 2010 127.7 124.6 121.2
Juni 2010 127.6 124.6 126.8
Juli 2010 127.7 124.7 128.8
Aug. 2010 128.5 124.8 129.4
Sept. 2010 128.9 125.6 129.5
Okt. 2010 129.9 125.4 129.7
Nov. 2010 130.4 125.6 125.8
Des. 2010 130.5 125.6 126.0
Jan. 2011 130.5 126.8 128.3
Feb. 2011 130.1 127.2 130.1
Mars 2011 130.1 128.0 138.7
April 2011 129.9 128.1 138.2
Mai 2011 131.3 128.3 138.1
Juni 2011 132.2 128.3 139.5
Juli 2011 132.3 128.4 139.4
Aug. 2011 132.3 128.7 139.7
Sept. 2011 132.5 128.5 138.8
Okt. 2011 133.5 128.6 138.8
Nov. 2011 132.9 128.8 138.6
Des. 2011 132.9 129.3 138.0
Jan. 2012 132.5 132.6 138.5
Feb. 2012 132.5 133.5 138.8
Mars 2012 132.6 134.0 138.7
April 2012 133.4 134.3 139.4
Mai 2012 133.4 134.5 139.0
Juni 2012 133.4 134.8 138.7
Juli 2012 134.7 135.0 138.1
Aug. 2012 134.8 135.3 138.0
Sept. 2012 135.0 135.1 138.2
Okt. 2012 135.6 135.4 137.7
Nov. 2012 135.6 135.4 137.3
Des. 2012 135.6 135.4 137.2
Jan. 2013 135.8 138.2 136.9
Feb. 2013 135.9 139.3 136.8
Mars 2013 135.8 139.8 135.0
April 2013 135.1 139.7 134.9
Mai 2013 135.0 140.2 134.7
Juni 2013 136.2 140.2 128.8
Juli 2013 136.5 140.3 128.6
Aug. 2013 136.3 140.7 129.4
Sept. 2013 136.3 140.7 129.2
Okt. 2013 137.9 140.9 129.0
Nov. 2013 138.6 140.9 128.5
Des. 2013 139.6 140.9 129.1
Jan. 2014 140.2 142.3 129.7
Feb. 2014 140.6 143.1 129.8
Mars 2014 140.5 143.3 130.3
April 2014 152.0 144.3 132.4
Mai 2014 152.4 144.8 132.6
Juni 2014 152.9 144.8 132.5
Juli 2014 153.0 144.8 132.5
Aug. 2014 153.0 144.8 133.5
Sept. 2014 153.1 144.9 133.3
Okt. 2014 153.2 145.0 133.3
Nov. 2014 153.4 145.0 133.2
Des. 2014 153.4 145.1 133.1
Jan. 2015 153.4 147.5 136.0
Feb. 2015 153.4 147.8 138.3
Mars 2015 153.4 148.1 138.0
April 2015 152.3 148.6 137.9
Mai 2015 152.4 148.8 138.6
Juni 2015 152.4 148.9 138.9
Juli 2015 152.3 148.8 139.3
Aug. 2015 152.6 148.9 139.6
Sept. 2015 152.5 149.6 141.7
Okt. 2015 152.6 149.6 140.8
Nov. 2015 152.8 149.8 140.2
Des. 2015 152.8 149.8 140.5
Jan. 2016 152.2 150.3 140.0
Feb. 2016 152.4 150.5 139.7
Mars 2016 152.5 150.8 139.3
April 2016 158.1 151.2 141.5
Mai 2016 157.7 151.4 143.5
Juni 2016 157.8 152.4 150.3
Juli 2016 157.7 152.8 150.5
Aug. 2016 157.9 152.9 149.7
Sept. 2016 157.9 152.5 149.6
Okt. 2016 160.8 152.1 150.1
Nov. 2016 161.1 152.2 144.2
Des. 2016 161.4 152.2 147.7
Jan. 2017 161.3 153.6 148.9
Feb. 2017 161.2 153.3 152.3
Mars 2017 161.2 153.6 151.0
April 2017 165.4 154.6 152.3
Mai 2017 166.4 154.7 154.7