117741
117741
omssb
2013-06-05T14:52:00.000Z
no

Våre kalkulatorer

utvalgt innhold

Priskalkulatoren

Vil du vite hvor mye 1 000 kroner i 1930 tilsvarer i 2011-kroner - eller hva 5 000 kroner i dag tilsvarte i 1930? Her kan du regne ut prisendring fra 1865 til i dag.

Byggekostnadskalkulatoren

Beregn endring i byggekostnadene.

Priskalkulator for førstegangsomsetning

Beregn prisendring for førstegangsomsetning innenlands.