318159
318159
omssb
2017-08-10T10:39:00.000Z
no

Kurs

KOSTRA

Foredragsholder
Aleksander Hagen
Dato
28. september 2017
Når
10:00 - 12:00
Hvor
SSB Oslo, Møterom utdanning (PC-rom)
Påmeldingsfrist
26. september 2017

Innhold

  • Bakgrunn for KOSTRA, innhold og oppbygging
  • Opplæring i bruk av fakta-arkene og Statistikkbanken, forklaring av ulike nivåer og sentrale variabler
  • Praktisk oppgaveløsning 

Målgruppe

Personer som trenger opplæring og veiledning i hvordan de finner frem i og lager egne tabeller i KOSTRA-basen. Kurset tar kun for seg innholdet i de ulike variablene på et generelt nivå.

Påmelding: Via følgende skjema

 

Praktisk informasjon

Kurset er gratis