318151
318151
omssb
2017-08-10T09:58:00.000Z
no

Kurs

Finn tallene

Foredragsholder
Aleksander Hagen
Dato
7. september 2017
Når
10:00 - 12:00
Hvor
SSB Oslo, Møterom utdanning (PC-rom)
Påmeldingsfrist
5. september 2017

Innhold

  • Statistisk sentralbyrå som institusjon og statistikkprodusent
  • Oppbygning av nettsidene, SSB.no
  • SSBs ulike typer av publikasjoner
  • Bruk av statistikkbanken
  • Praktisk oppgaveløsning

NB! KOSTRA presenteres i eget kurs og inngår ikke i «Finn tallene».

Påmelding: Via følgende skjema

Praktisk informasjon

Kurset er gratis.

Vel møtt!