117275
117275
omssb
2013-06-04T13:59:00.000Z
no

Kurs og seminarer

Finn tallene

Kursholder: Aleksander Hagen

Dato: 1.februar 2018

Når: 10.00 - 12.00

Hvor: SSB Oslo, Møterom utdanning (PC-rom)

Påmelding: Via følgende skjema

Påmeldingsfrist: 30. januar 2018

Innhold

 • Statistisk sentralbyrå som institusjon og statistikkprodusent
 • Oppbygning av nettsidene, SSB.no
 • SSBs forskjellige typer av publikasjoner
 • Bruk av Statistikkbanken
 • Praktisk oppgaveløsning

NB! KOSTRA presenteres i eget kurs og inngår ikke i «Finn tallene»

I januar 2018 lanserer SSB nytt brukergrensesnitt for Statistikkbanken. Dette er svært beslektet med dagens løsning, men vil ha en del ny og forbedret funksjonalitet.

Praktisk informasjon: Kurset er gratis.Finn tallene

Kursholder: Aleksander Hagen

Dato: 15. februar 2018

Når: 10.00 - 12.00

Hvor: Møterom utdanning (PC-rom)

Påmelding: Via følgende skjema

Påmeldingsfrist: 13. februar 2018

Innhold

 • Statistisk sentralbyrå som institusjon og statistikkprodusent
 • Oppbygning av nettsidene, SSB.no
 • SSBs forskjellige typer av publikasjoner
 • Bruk av Statistikkbanken
 • Praktisk oppgaveløsning

NB! KOSTRA presenteres i eget kurs og inngår ikke i «Finn tallene»

I januar 2018 lanserer SSB nytt brukergrensesnitt for Statistikkbanken. Dette er svært beslektet med dagens løsning, men vil ha en del ny og forbedret funksjonalitet.

Praktisk informasjon: Kurset er gratis.Statistisk sentralbyrå tilbyr ulike kurs og seminarer, blant annet innenfor følgende temaer:

 • hvordan man skal forstå og tolke statistikk
 • helse
 • innvandring
 • utdanning
 • klima

Alle kurs og seminarer er gratis, og presentasjoner vil være tilgjengelig på Slideshare.

Kommende begivenheter