283971
283971
omssb
2016-11-09T12:37:00.000Z
no

Kurs for samfunnsfagelever i videregående skole

SSB holder kurs for elever i videregående skole. Kurset passer best for elever med programfagene samfunnsøkonomi eller sosiologi/sosialantropologi. Elevene lærer om SSB og offisiell statistikk og å finne fram til statistikk på ssb.no. I tillegg kan man velge ett av tre faste opplegg innen følgende tema:

  • Arbeid og arbeidsledighet
  • Likestilling (kjønnslikestilling)
  • Innvandring og integrering

Kurset arrangeres klassevis, i hovedsak i SSBs lokaler i Akersveien 26 i Oslo. Kapasiteten er inntil 30 elever. Kommunikasjonsavdelingen i SSB holder kursene og de er gratis.

Kursene er lagt opp til å vare i inntil to skoletimer med en kort pause. Man kan velge mellom følgende tidspunkt.

  • Kl. 09.00-10.30
  • Kl. 10.00-11.30
  • Kl. 12.00-13.30
  • Kl. 13.00-14.30

Dato og klokkeslett er avhengig av at en kursholder og et egnet kurslokale er ledig på det ønskede tidspunktet. Lærere bes ta kontakt god tid i forveien.

Kontaktperson: Aleksander Hagen, e-post: lex@ssb.no, tlf.: 40 90 25 39.

Skal skolen du jobber på ha et større arrangement for flere klasser hvor SSB og statistikk er et relevant innslag, ta kontakt med oss, så ser vi på muligheter.

 

MER OM KURSET:

Felles for alle kursene er en kort presentasjon av SSB, en innføring i grunnleggende statistikkbegreper, samt en demonstrasjon av hva som finnes av tall og analyser på SSBs nettsider. I tillegg er det mulig å velge et foredrag på ca. 30 minutter tilpasset programfagene samfunnsøkonomi og sosiologi/sosialantropologi i videregående skole.

Fellespresentasjon (obligatorisk)

Elevene får en kort introduksjon om SSB og hva offisiell statistikk er. Vi ser på grunnleggende statistikkbegreper og bruk av statistikk. Deretter vil elevene få opplæring i bruk av nettstedet ssb.no. Vi viser elevene hvordan de kan finne frem på nettsidene ved hjelp av søk og emnestrukturen. Vi viser de mest sentrale og mest brukte statistikkene som navnestatistikken, folkemengde og konsumprisindeksen. Hvilke statistikker vi viser, kan i noe grad tilpasses den enkelte klasse. Vi viser også fram nyttige sider for ulike temaer som kan være til hjelp i skolearbeidet.

Valgfrie foredrag med ulike temaer:

I tillegg til den faste delen beskrevet over, kan klassen få en presentasjon på ca. 30 minutter. Man kan velge mellom tre presentasjoner. Det er lagt opp til at elevene kan stille spørsmål og diskutere underveis i presentasjonen.

a) Arbeid og arbeidsledighet. Vi ser på statistikk for sysselsetting og arbeidsledighet. Hvordan er utviklingen i arbeidsmarkedet? Hvordan er sysselsetting og ledighet for innvandrere? Hvordan ser utviklingen ut for unge mennesker i Norge?

b) Likestilling. Vi ser på SSBs statistikk på likestilling for kjønn. Hva er likestilling? Hvordan kan vi måle ulikheter mellom kjønn? Hva sier statistikken om likestillingen i Norge?

c) Innvandring og integrering i Norge. Vi ser på ulik statistikk som viser hvor mange innvandrere det er i Norge og hvordan de blir integrert. Hvor stor andel tar utdanning, hvor mange er i jobb? Hvordan er disse tallene viktig?

Kontakt