121730
121730
omssb
2013-06-09T11:57:00.000Z
no

Databaser

Lenker til norske og internasjonale statistikkdatabaser SSB har tilgang til, ordbøker og ordlister innen ulike fagfelt, utvalgte statistikkressurser, offentlig informasjon og utvalge bibliotek og bibliotekbaser.

Tidsskriftsdatabaser

Econlit med fulltekst via Ebsco (SSB)

American Economic Associations database med referanser og sammendrag av artikler, bøker, rapporter, avhandlinger og konferansepapirer fra 1969 og fremover for faglitteratur innen samfunnsøkonomi. Gir fulltekst til over 500 tidsskrifter.

ETDE - Energy Technology Data Exchange

Energipolitikk, energityper, miljøpåvirkning og klima. Referanser til artikler, bøker og konferansepapirer. En del også i fulltekst.

Idunn (SSB)

Artikler i fulltekst fra 48 norske tidsskrifter fra Universitetsforlaget, Samlaget, Aschehoug og Gyldendal. Dekker årene fra 2002.

 

ISI Web of knowledge

Siteringer til/fra artikler og oversikter over innholdet i ca. 8500 tidsskrifter innen ulike fagfelt. Dekker årene fra 1965. Gir tilgang til en del artikler i fulltekst.

JSTOR (SSB)

Tilgang til over 100 sentrale tidsskrifter i arkivdatabasen JSTOR innen økonomi, matematikk, statistisk teori og metode.

MathSciNet (SSB)

Bibliografisk database over matematisk litteratur fra 1940 til i dag. Basen omfatter tidsskriftartikler, konferansepapirer og bøker. Lenker til en del fulltekst.

Norart

Najonalbibliotekets database over norske tidsskriftsartikler.

ScienceDirect (SSB)

95 tidsskrifter og noen ebøker fra Elsevier/North Holland innen energi, miljø, økonomi, finans og statistisk teori og metode. Fulltekst.

Samtlige tidsskrifter i fulltekst fra Springer. Over 2200 tidsskrifter innen alle fagområder.

Wiley Interscience (SSB)

De fleste tidsskriftene fra Wiley (1220) i fulltekst. Alle fagområder.

 

Aviser i fulltekst

ATEKST (SSB)

Omfattende database med tekstarkiv for en rekke norske aviser, tidsskrifter og telegrambyrå. Noe helt tilbake til 1980-tallet.

Nasjonalbibliotekets digitale norske aviser

Utvalgte aviser er tilgjengelig for alle. De øvrige er tilgjengelig via biblioteket

 

Internasjonale statistikk- og makroøkonomiske databaser

Eurostat

IMF eLibrary (SSB) 

Statistikkdatabaser utgitt av International Monetary Fund (IMF)

  • International Financial Statistics (IFS)
  • Tidsserier med finansiell statistikk for medlemsland av IMF. IFS er standard kilde for internasjonal statistikk innen alle områder for internasjonal og nasjonal finans fra 1948 til i dag.
  • Direction of Trade Statistics (DOT)
  • Statistikk for eksport og import av varer for de fleste av medlemslandene i IMF disaggregert  til de viktigste handelspartnere fra 1980 til i dag
  • Balance of Payments (BOP)
  • Statistikker for internasjonale økonomiske transaksjoner og internasjonale investeringsposisjoner fra 1960 til i dag.
  • Government Finance Statistics (GFS)
  • Statistikk for offentlige finanser for medlemsland av IMF fra 1990 til i dag.

OECD iLibrary (SSB)

Alle publikasjoner fra OECD og IEA med fl. i fulltekst, samt tilgang til alle OECDs statistikkdatabaser.

UN Data

 

World DataBank

Statistikk fra World Bank inkludert Global Development Finance (GDF) og World Development Indicators (WDI)

Working papers/Discussion papers

LIS Working papers

Arbeidsnotater fra Luxembourg Income Study

NBER Working papers (SSB)

Arbeidsnotater fra National Bureau of Economic Research

RePEc (Research Papers in Economics)

Stor database med artikler og arbeidsnotater innen økonomisk forskning. Det meste er gratis tilgjengelig

 

Kontakt