115495
115495
omssb
2013-05-27T12:50:00.000Z
no

Tjenester

Har du spørsmål om statistikk, lurer du på hva som som tilbys av kurs eller hvordan man går frem for å låne data til forskning? Her finner du en oversikt over hvilke tjenester Statistisk sentralbyrå tilbyr.

utvalgt innhold

Kurs og seminarer

SSB tilbyr ulike kurs og seminarer.

SSB skole

Ressursside for lærere til bruk i undervisningen

Biblioteket

Fagbibliotek for SSBs ansatte og åpent for allmennheten etter avtale.

API med åpne data

API mot Statistikkbanken der du kan hente ut og integrere SSBs statistikk med egne systemer

Data til forskning

SSB låner ut mikrodata til forskningsprosjekter, og har data knyttet til personer, virksomheter og foretak.

Statistikk på oppdrag

Oppdragsvirksomheten inkluderer innsamling og utarbeiding av statistikk på spesialområder.

Informasjonstjenesten

SSBs informasjonstjeneste besvarer spørsmål om statistikk.