376478
376478
omssb
2019-01-31T08:00:00.000Z
no

Kvalitetsarbeid i Statistisk sentralbyrå

Dette dokumentet summerer opp Statistisk sentralbyrås prinsipper for kvalitetsarbeid.

Som en faglig uavhengig institusjon med hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet er Statistisk sentralbyrå avhengig av bred tillit. Denne avhenger av at kvaliteten i våre produkter og tjenester tilfredsstiller brukerbehovene. Kvalitetsarbeid er også nøkkelen til effektivisering og omstilling for å sikre at ressursene brukes på best mulig måte

Kvalitetsarbeid i Statistisk sentralbyrå