Statistikkloven § 18 første ledd fastslår at SSB er faglig uavhengig i utførelsen av oppgavene som følger av Statistikkloven, og administrativt underlagt Finansdepartementet. Departementet har en alminnelig instruksjonsmyndighet overfor SSB i alle spørsmål som ikke faller under den faglige uavhengigheten.

På regjeringen.no kan du lese tildelingsbrevet samt instruksene fra Finansdepartementet.