Statistisk sentralbyrås årsrapport

Årsrapporten inneholder oversikt over SSBs resultater, i tråd med kravene i tildelingsbrevet og SSBs strategi.

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Årsrapport 2021 Artikkel 18. mai

    Årsrapporten inneholder oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) resultater for 2021, i tråd med kravene i tildelingsbrevet.

2021

  1. Årsrapport 2020 Artikkel 12. august

    Årsrapporten inneholder oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) resultater for 2020, i tråd med kravene i tildelingsbrevet.