Administrerende direktør i SSB, Geir Axelsen

Axelsen kommer fra stillingen som assisterende arbeids- og velferdsdirektør og økonomi- og styringsdirektør i Nav. Han har tidligere vært direktør for to ulike enheter i Statoil, samt vært statssekretær i Finansdepartementet og underdirektør i Finansavdelingen i Finansdepartementet.

Axelsen er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo, og har i tillegg en Master of Public Management fra Harvards Kennedy School of Government.