Fagdirektør

Ann Kristin Brændvang
997 60 267
ann-kristin.braendvang@ssb.no

Seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk (312)

Seksjonsleder:
Tonje Køber
950 62 696
tonje.kober@ssb.no

Seksjon for befolkningsstatistikk (320)

Seksjonsleder:
Johan Åmberg
409 02 625
johan.amberg@ssb.no

Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk (330)

Seksjonsleder:
Arne Jensen
997 12 245
arne.jensen@ssb.no

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk (350)

Seksjonsleder:
Lotte Rustad Thorsen
40 20 07 72
Lotte.Thorsen@ssb.no

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk (360)

Seksjonsleder:
Kjartan Steffensen
906 10 517
kjartan.steffensen@ssb.no

Seksjon for mikrodata (380)

Seksjonsleder:
Guri Kvesetberget
995 94 966
guri.kvesetberget@ssb.no