117257
117257
omssb
2013-06-04T13:45:00.000Z
no

Henvendelser angående personvern besvares innen 30 dager

Har du spørsmål omkring personvern eller dine rettigheter etter personopplysningsloven, kan du henvende deg til SSBs personvernombud og få svar innen 30 dager.

Postadresse: Statistisk sentralbyrå, Personvernombudet, Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo

Kontakt