Planer og meldinger 2014/1

Statistisk sentralbyrå - strategi 2014-2017

Statistisk sentralbyrå har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og er viktig for et levende demokrati. Statistisk sentralbyrås strategi, Strategi 2014, forteller hva vi ønsker å oppnå de kommende årene.

SSBs strategidokument bygger på seks hovedmål:

  • SSB skal være samfunnets fremste faktaleverandør
  • Statistikken skal møte brukernes behov
  • Relevant forskning og analyse skal gi statistikken merverdi
  • SSB skal delta i internasjonalt samarbeid om bedre statistikk
  • SSB skal ha god tilgang til datakilder
  • SSB skal være en effektiv og kunnskapsbasert organisasjon

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrå - strategi 2014-2017

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2014/1

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

15

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt