Planer og meldinger 2015/4

Kommunikasjonsstrategi for Statistisk sentralbyrå 2014-2017

Innhold

SSBs kommunikasjonsstrategi beskriver hvordan vi skal kommunisere med dem vi har, eller ønsker å ha, kontakt med.

SSBs kommunikasjonsstrategi beskriver hvordan vi skal kommunisere med dem vi har, eller ønsker å ha, kontakt med.

SSBs kommunikasjon skal være åpen, tilgjengelig, forståelig og uavhengig.

De vi kommuniserer med, skal kunne ha tillit til at SSB er faglig uavhengig, og at statistikk og forskningsresultater leveres uten føringer fra oppdragsgivere eller politiske myndigheter.

Kontakt