Publikasjon

Planer og meldinger 2015/1

HR-strategi 2015-2017

Statistisk sentralbyrå

Innhold

HR-strategien skal bygge opp under SSBs hovedstrategi og bidra til ønsket utvikling av SSB på områder som kompetanse, ledelse og kultur.

SSB skal være en effektiv og kunnskapsbasert organisasjon

HR-strategien skal bygge opp under SSBs hovedstrategi og bidra til ønsket utvikling av SSB på områder som kompetanse, ledelse og kultur.

Kontakt