123539
123539
omssb
2013-06-14T11:41:00.000Z
no

Ann Kristin Brændvang

Stilling
Fagdirektør
Mobil
997 60 267
E-post
ann-kristin.braendvang@ssb.no

Ann Kristin Brændvang er direktør for Avdeling for person- og sosialstatistikk. Brændvang er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Hun ble ansatt i SSB i 1999 og har blant annet jobbet 10 år med nasjonalregnskapet. I 2010-2011 var hun utsendt ekspert fra SSB ved det nasjonale statistikkbyrået i Malawi. Fra 2013 til 2019 var hun leder for Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk.

Avdeling for person- og sosialstatistikk